Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’


‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’

Geloof, DNA, blauwdruk, taal... De essentie die naar voren is gekomen tijdens de tweede Duurzaam Gebouwd Round Table discussie, is dat op alle niveaus binnen de organisatie dezelfde motivatie geïntegreerd moet zijn. Die begint bij de directie.

De belangrijkste conclusies zijn werkwoorden: ‘durf, investeer, geef en neem’. Niet zo gek als het gaat om samenwerken. Het tweede Duurzaam Gebouwd Round Table gesprek vond plaats bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling in het Brabantse Schaijk. Binnen deze sessie van de Round Table Tour stond het thema ‘Ketensamenwerking’ centraal. Verschillende disciplines uit de bouw- en vastgoedsector zijn de dialoog met elkaar aangegaan over de visies die zij hebben betreffende dit onderwerp.

Klik op de onderstaande afbeelding voor een samenvatting over deze Round Table.


Samenvatting van de Round Table over Ketensamenwerking

Moderator en gastheer Herbert van der Heijden startte met een korte introductie. “Ketensamenwerking is denken in waardestromen en niet denken in projecten. Waardestromen zijn een aaneenschakeling van handelingen die worden gedaan om van grondstof, vraag, idee of wens te komen tot het door de klant gewenste product of dienst. Die waardestromen worden uitgevoerd door derden en vaak voegt een coördinator ze samen tot een geheel. Wil je daarom de kracht van keten vergroten en scoringskansen verbeteren, moet je naar ketensamenwerking.”

'Kussen op de eerste date'

Vervolgens luidt de eerste stelling: Is de branche volwassen genoeg om van ‘inkopen’ naar samenwerking te gaan? “Nee,” zegt Martin Koppenhol, Manager New Business Development van VBI. “Het is van belang dat er op directieniveau commitment ontstaat over de te voeren vorm van samenwerken. Hoe kom je tot gefundeerde relaties: geef je DNA aan. Wanneer gehandeld wordt vanuit hetzelfde DNA, hoeft er niet oneindig gedatet te worden zoals nu gebeurd. De branche is nog niet volwassen genoeg omdat we niet durven.”

Arlero thuiszorg-directeur Pieter Leeflang: “Het gaat er om dat je partijen verzamelt, die op dezelfde manier werken. Met een partij die dezelfde taal spreekt, dezelfde denkwijze en hetzelfde DNA heeft als die van overige partners durf ik te kussen op de eerste date. Iedereen denkt nu nog vanuit kosten. Er is een omslag in cultuur nodig. Het begint met het geloof, de mentaliteit, als dat veranderd is, kan men van inkopen naar ketensamenwerking.”

Ketensamenwerking is een relatie voor jaren

Deze opmerking over een veranderende cultuur is een mooie brug naar de tweede stelling: Ketensamenwerking leidt tot aanpassing van cultuur binnen je hele organisatie. Ketensamenwerking begint bij bewustwording, het bundelen van partijen die op dezelfde manier denken. Leeflang geeft aan dat de meest effectieve manier van samenwerken tot stand komt met partijen die al zo ver zijn en meegaan in de voorwaarden en gedachtegang die ketensamenwerking vereist. Anita de Groot, algemeen directeur van De Groot & Visser, is van mening dat er ook partijen zijn die bewust maar nog onbekwaam zijn. Haar mening is om deze partijen mee te nemen, op te voeden met de werkwijze van ketensamenwerking om bij deze partijen dit DNA te creëren. “Investeer in jezelf en in elkaar. Om een geschikt proces neer te zetten, moet vooraf het resultaat vastgesteld worden. Vanuit dit resultaat kan er geacteerd worden met de partners uit de keten. Vertrouwen in elkaar is de basis. Durf fouten te maken, het proces kost energie en commitment.”

Uiteindelijk gaat het erom kennis en kunde te verzamelen en bij elkaar te brengen om op die manier optimalisaties te kunnen leveren, innovatiever te zijn en doorlooptijden te verkorten, zegt ze. “Zo kan er sneller rendement worden behaald om de klantwaarde te laten toenemen. Breng kennis bij elkaar: delen is durven. Het is van belang een duurzame relatie met elkaar aan te gaan, het lerend vermogen te vergroten door frequent met elkaar samen te werken en continu te leren van elkaar. We moeten leren van andere branches, die doen dit allang. De vraag die tussendoor ook reist, is of de klant en de politiek ons straks niet dwingt om ketensamenwerking te integreren. Om verder te borduren op het vertrouwen in elkaar en om de basis uit te kunnen bouwen, moeten afspraken worden nagekomen.”

Openheid en transparantie is de basis

Van elkaar leren en elkaar helpen kan alleen bij volledige transparantie. Dit betekent ook transparantie in cijfers en de opbouw van de kostprijs. In eerste instantie vraagt Peter van Veen van Comelit zich af wat daarvan de toegevoegde waarde binnen de keten is. Herbert van der Heijden geeft aan dat meten weten is, waar in de keten voeg je waarde toe? “Openheid in kostprijs moet leiden tot Total Cost of Ownership. Hierdoor kan er samen gekeken worden naar aan welke knoppen er gedraaid moeten worden om een optimale totaalprijs te kunnen leveren. Met een verdeelsleutel kunnen de juiste marges verdeeld worden onder de partners. Bij ketensamenwerking gaat het erom verspillingen te elimineren, innovaties te implementeren en niet in marges te snijden marges. Het gaat er juist om op welke manier het beste resultaat behaald kan worden. Het beste resultaat voor de klant en het beste resultaat voor de partners. Het gaat om geven en nemen.”

Volgens Klaas Jan Swager,  Manager Marketing en Innovatie van Foreco, is het een continu proces. “Je moet durven in elkaar te geloven. Wij vinden het fijn als partijen op deze manier met ons willen samenwerken. Op die manier kunnen wij onze kennis en onze slimmigheidjes mee laten wegen. Wij zijn niet voor niets specialist binnen ons onderdeel.”

Na deze discussie durft Van Veen aan te geven dat hij zelf niet op deze manier had gedacht, maar dat de andere partijen hem meenemen in hun gedachtegang.

Adviezen van de partijen

 • Wees niet te bang
 • Praat en harmoniseer met elkaar
 • Zorg voor hetzelfde geloof
 • Openheid en transparantie
 • Het kost energie en commitment
 • Wees niet bang om fouten te maken
 • Durven en doen
 • Het is een continu proces
 • Durf in elkaar te geloven
 • Durf ongevraagd te geven en te ontvangen
 • Ketensamenwerking is de sleutel naar klantgerichte gebouwen
 • Zet kennis/ knowhow bij elkaar

Wilt u ook deelnemen aan een Round Table van Duurzaam Gebouwd? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier.

 • E-mail

permalink


Logo Itho Daalderop
Logo Rockfon
Logo Forbo Flooring B.V.
Logo Svedex
Logo Velox
Logo Brink Climate Systems
Logo Green Igloo powered by Orcon & Thercon
Logo VBI
Logo NEVAP
Logo Strukton Worksphere
Logo Kingspan Panels
Logo CES Nederland BV
Logo Bosch Thermotechniek
Logo VEKA AG Nederland
Logo PRO6 managers
Logo Stafier Solar Systems B.V.
Logo Bouwgroep Dijkstra Draisma
Logo BIM Loket
Logo Firan
Logo Daikin Airconditioning Netherlands B.V.
Logo Knauf BV
Logo Blitta
Logo Nijburg Industry Group
Logo Trebbe Oost & Noord BV
Logo Remmers BV
Logo Regeltechniek Nederland
Logo Alba Concepts
Logo KONE B.V.
Logo Oosterberg BV
Logo Oskam Aannemersbedrijf
Terug naar boven