Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Vrijborg B.V.


Vrijborg staat voor een nieuw fris begin. Een begin waarbij alle ervaring, kennis en ondernemerschap opgedaan sinds 1995 wordt samengevoegd tot één krachtig bedrijf. Wij zijn ontstaan uit het bundelen van de krachten van Vitrov bouw en vastgoed, LaRes Bouwregie en de ingenieursprojecten van Trivoor bouw en infra.

Lees verder..

Vrijborg is een ingenieursbureau voor de bouw en gebouwde omgeving. Wij lossen huisvestings- en omgevingsvraagstukken op in de breedste zin van het woord. Dit doen we door te luisteren en te verbinden. Luisteren om de echte vraag boven tafel te krijgen en verbinden door onze kennis, kunde en ons netwerk. Onze praktische werkwijze en 20 jaar ervaring maakt dat we integraal advies genereren en de vertaalslag maken naar oplossingen op maat.

De dertig specialisten van Vrijborg spelen een cruciale rol binnen de projecten die ze begeleiden en aansturen. Onze opdrachtgevers ervaren optimale ontzorging in alle fasen van de levenscyclus van het object. Op een begrijpelijke en doelgerichte manier lossen wij integrale technische- en projectvraagstukken op, hierbij staat het primaire proces van de klant altijd centraal.

Opdrachtgevers en partnerpartijen zien in ons een team van specialisten, die uitblinken op inhoud en zij schakelen Vrijborg in voor onderzoek, advies, projectontwikkeling, ontwerp & engineering, projectmanagement en bouwbegeleiding. Specifieke expertgebieden van Vrijborg zijn: integrale brandveiligheid (bestaande en nieuwbouw), herbestemmen en gebouw- en gebiedstransformatie, assetmanagement en TCO (ontwerp, onderhoud en beheer). Verduurzamen en energetisch opwaarderen van bestaand vastgoed. Nieuwbouwopgaven doen we ook graag en goed, stevige uitdagingen in binnenstedelijke herontwikkelingen gaan we graag aan!

Onze opdrachtgevers zijn landelijke en regionale (semi-)overheidsorganen zoals Rijksvastgoedbedrijf en Dienst Vastgoed Defensie, gemeentes, woningbouwverenigingen en het bedrijfsleven zoals professionele beleggers en ontwikkelaars, industriële bedrijven en kantoorhoudende organisaties.

Vrijborg werkt vanuit de overtuiging dat de toekomst van de sector wordt bepaald door het leveren van een essentiële bijdrage aan een bestendige wereld. Door slim samenwerken en vanuit een gezonde balans tussen menselijke belangen in de gebouwde omgeving en de behoefte aan ruimte en mobiliteit. Daarbij rekening houdend met onze natuurlijke bronnen.

In de complex wordende samenleving houden wij oog voor de menselijke maat, zowel intern als extern. We creëren bewust ruimte om proactief onontdekte kansen, talenten en ideeën te ontsluiten. Daarom zijn we actief betrokken bij de volgende organisaties: Atelier voor Herbestemming HERpact, inEXTENSO groep, DGBC Dutch Green Building Council (BREEAM), SlimBouwen, Duurzaam Gebouwd en ingenieursvereniging KIVI. Ook werken we samen met verschillende opleidingsinstituten zoals Fontys en Avans Hogeschool, Haagse Hogeschool, TU/e, TU-Delft.

Onze visie en praktische open werkwijze maakt Vrijborg een inspirerend en professioneel bedrijf om mee te werken met als resultaat een vaste en groeiende klantenkring. Vrijborg verbindt gebieden, gebouwen en gebruikers, al zo’n 20 jaar.

« Naar het overzicht

Terug naar boven