Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

VLA


De Vereniging
De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) vertegenwoordigt de fabrikanten, leveranciers en dienstverleners op het gebied van luchttechnische apparaten die actief zijn op de Nederlandse markt. Binnen de VLA zijn circa 70 bedrijven verenigd die gezamenlijk meer dan 80% van de markt vertegenwoordigen. Alle gerenommeerde bedrijven zijn aangesloten. Voor herkenning binnen en buiten de branche zijn deze bedrijven georganiseerd in kringen. Deze kringen houden zich bezig met gevarieerde producten en diensten op het gebied van luchttechniek.

  • Postbus 190
  • 2700 AD Zoetermeer
  • 088-4008515


Het belang
De VLA stelt het belang van een gezond binnenklimaat tegen zo laag mogelijke energielasten voorop en lobbyt om dit doel te bereiken in woningen, kantoren en industrie. Zij is actief in normcommissies en wordt betrokken bij nieuwe wet- en regelgeving. De VLA zorgt voor informatieverstrekking naar en kennisuitwisseling tussen de leden en onderhoudt een continue dialoog met o.a. de overheid, normalisatie instellingen, kennisinstituten, consumentenorganisaties en partners in het bouwproces. Op Europees niveau wordt samengewerkt met de Europese belangenorganisatie voor ventilatie Eurovent. De VLA is één van de brancheorganisaties van FME-CWM, de overkoepelende brancheorganisatie voor de technologische industrie waarbij ruim 2.500 technologische bedrijven in Nederland aangesloten zijn.

« Naar het overzicht

Terug naar boven