Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

VKG


  • Postbus 1496
  • 3430 BL Nieuwegein
  • 030-7509801

De VKG is de brancheorganisatie van leveranciers van kozijnsystemen, fabrikanten en leveranciers van kunststof kozijnen, ramen en deuren. Naast de belangenbehartiging van haar leden richt de VKG zich op de consumentenvoorlichting. De VKG heeft in 1994 het VKG Keurmerk voor de particuliere markt geïntroduceerd.

De VKG is een bijzondere vereniging, aangezien de hele bedrijfskolom van de kunststof kozijnenindustrie tot de VKG-leden gerekend kan worden. Op die manier komt de hele keten in beeld en kan zij samen met alle ketenpartners beleid maken en uitvoeren. Dit is onder andere terug te vinden in de VKG-kwaliteitseisen, die VKG-kwaliteitshandboek.nl transparant voor iedereen benaderbaar zijn.

Als onderdeel van deze eisen zijn ook de milieueisen van de branche opgetekend. Een belangrijk aspect daarvan is de verplichting voor de VKG-leden te participeren in het VKG-recyclesysteem. Het systeem voorziet in een recyclegarantie voor alle in Nederland geplaatste kunststof kozijnen. Oude kunststof kozijnen kunnen zonder kosten ingeleverd worden bij de VKG-inzamelplaatsen, ongeacht hun herkomst. De bij de VKG aangesloten bedrijven zorgen er vervolgens voor dat alle materialen weer gerecycled worden en een nieuw leven krijgen als kunststof kozijn. Dat het systeem succesvol is, blijkt wel uit de sterk stijgende inzamelvolumes in de laatste decennia.

Tenminste 95% van postconsumer kunststof kozijnen komt daadwerkelijk retour en wordt dus ingezameld en opnieuw gebruikt. Naast de grote energiebesparing van kunststof kozijnen is de gesloten recycleketen een belangrijke factor voor een uitstekende milieuprestatie en dus de duurzaamheid van kunststof kozijnen.

VKG
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein
030-750980
info@vkgkozijn.nl
www.vkgkozijn.nl

« Naar het overzicht

Terug naar boven