Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Velox


Velox stelt zichzelf dagelijks de vraag: hoe gaan we met elkaar winnen in die nieuwe, snelle, veranderende wereld? Wij vinden dat de ontwikkelingen te hard gaan om ze voor jezelf te houden. De technologieën te impactvol om je er niet in te verdiepen. De projecten te omvangrijk om ze zelf te realiseren. En de belangen te groot om niet alle kennis te verenigen. Daarin zien we onze taak onze achterban van alle kennis te voorzien om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden en om de markt waarin wij opereren te laten delen in onze kennis. Een belangrijk thema binnen die kennis is duurzaamheid.

Lees verder..

Velox is een organisatie met gedreven en gecommitteerde consultants die een sterke binding hebben met hun professionals. De consultants beschikken over veel inhoudelijke kennis binnen de expertises bouwkunde, elektrotechniek en werktuigbouwkunde en kunnen organisaties ondersteunen met projectmanagement, bouwvoorbereiding, engineering en directievoering & toezicht op alle niveaus.

« Naar het overzicht

Terug naar boven