Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Van Wijnen Groep N.V.


Dit is Van Wijnen

Lees verder..

Van Wijnen is met bijna 1.500 medewerkers één van de grotere bouw- en projectontwikkelingsondernemingen van Nederland. Met 24 vestigingen in het hele land zijn we altijd in de buurt. We doen aan nieuwbouw, verbouw, renovatie, onderhoud en beheer van alle soorten gebouwen. Vaak zijn we al betrokken bij planontwikkelingen of nemen we daartoe zelf het initiatief.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort bij de bedrijfscultuur van Van Wijnen. Vast onderdeel van ons MVO-beleid is duurzaamheid. Dat gaat bij ons bijvoorbeeld over energiebesparende oplossingen in projecten die we voor klanten realiseren. Al in de fase van de ontwikkeling van een bouwproject maken we keuzes op het gebied van vormgeving, materialen, constructies en installaties die het milieu zo min mogelijk belasten. Verder werken we in nieuwbouw én renovatie aan CO2-neutrale gebouwen en woningen (al dan niet gecombineerd met voorzieningen voor levensloopbestendigheid) en verbeteren we in ketensamenwerkingen de energieprestaties van gebouwen. ‘Duurzaamheid’ zit hem bij ons ook in duurzaam bouwplaatsmanagement, waarbij we zoveel mogelijk papierloos werken, afval scheiden en verspilling tegengaan. Onze activiteiten zijn vastgelegd op certificaten en in convenanten en lidmaatschappen. Daarmee tonen we aan dat ‘duurzaamheid’ zich als een waaier over alle bedrijfsaspecten uitspreidt.

Van Wijnen. Meer dan bouwen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven