Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Provincie Noord-Holland


 • Houtplein 33
 • 2012 DE Haarlem

De provincie Noord-Holland speelt in op het verminderen van het energiegebruik, het duurzaam opwekken van energie en het beter benutten van restwarmte van bedrijven. Afgelopen jaar zijn er verschillende mooie resultaten bereikt die bijdragen aan een energieneutraal Noord-Holland. Verduurzaming van de gebouwde omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Als stip op de horizon gaat de provincie Noord-Holland voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Een kleine greep uit de resultaten die de provincie Noord-Holland in 2016/2017 heeft bereikt:

 • Circa 100 particuliere woningeigenaren hebben gebruik gemaakt van de regeling Duurzaam Renoveren.
 • Het programma “Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking” is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Er zijn 215 bedrijven en 5 corporaties ondersteund bij innovaties op het vlak van innovatief aanbesteden, samenwerken, duurzaam bouwen en renoveren.
 • Er wordt een Routeplanner 2050 ontwikkeld om de transitiepaden voor industrie, diensten, gebouwde omgeving, glastuinbouw en mobiliteit in beeld te brengen. 
 • Het Servicepunt Duurzame Energie, de uitvoeringsorganisatie van de provincie voor de energietransitie, heeft 19 bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, bedrijven en corporaties over verduurzaming gebouwde omgeving, 5 trainingen gegeven aan bouwbedrijven over normen voor duurzaam bouwen en circa 80 ondersteuningsvragen van gemeenten beantwoord.
 • Samen met CE Delft, alle Noord-Hollandse gemeenten, netwerkbedrijf Alliander en diverse corporaties worden op buurtniveau in beeld gebracht hoe in 2050 woningen duurzaam kunnen worden verwarmd met alternatieven voor aardgas, zoals geothermie, duurzame elektriciteit en groengas.
 • Het Servicepunt Duurzame Energie helpt gemeenten nu met het bepalen van de volgende stap, het ontwikkelen van een warmtetransitieplan.
 • Het Servicepunt Duurzame Energie heeft een rapport gemaakt over de alternatieven voor aardgas in nieuwbouw-woningen. Daarnaast organiseert het Servicepunt workshops voor gemeenten over wat men dient te regelen om van aardgasvrij nieuwbouw de standaard te maken.
 • Er wordt een plan gesmeed om woningeigenaren en corporaties te stimuleren hun bezit te verduurzamen.
 • Er bestaat een Participatiefonds ‘Duurzame Economie Noord-Holland’ waarmee we investeren in duurzame projecten. Ook is er een fonds in ontwikkeling om het midden- en kleinbedrijf te helpen bij het ontwikkelen van innovatieve duurzame producten.
 • Er wordt een verkenning gestart naar de kansen voor geothermie in die gebieden binnen Noord-Holland waar de toepassingsmogelijkheden nog onbekend zijn.

Op de website van de provincie Noord-Holland is meer informatie over het provinciale duurzame energiebeleid.

« Naar het overzicht

Terug naar boven