Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Nieman Raadgevende Ingenieurs


Nieman Raadgevende Ingenieurs is een ingenieursbureau voor bouwkwaliteit, bouwveiligheid en bouwfysica. Wij passen sinds 1988 gedegen kennis van de bouwregelgeving toe in praktische adviezen. Daarbij beperken we ons niet tot de ontwerpfase, maar we bieden ook ondersteuning in uitvoering en in de beheersfase.
U kunt bij ons terecht voor:

Lees verder..

  • Meedenken over een praktische vertaling van uw duurzaamheidvraag naar economisch haalbare en kwalitatief houdbare oplossingen;
  • Slimme energieconcepten met een realistisch besparingspotentieel;
  • Verantwoorde materiaalkeuzes, voor realisatie en beheersfase, met praktisch toepasbare detaillering;
  • Wegnemen van barrières bij aanpak van energiebesparing in de bestaande bouw;
  • Praktisch vertalen van Cradle tot Cradle® voor uw specifieke project of vraagstuk;
  • Invulling geven aan het begrip ‘energieneutraal’ vanaf initiatief tot en met de beheersfase;
  • Helpen bij het opstellen en uitdragen van een duurzaamheidsvisie, -strategie en realisatieplan en het geven van workshops of lezingen over concrete en actuele onderwerpen, zoals de nieuwe Energieprestatienorm voor gebouwen (EPG NEN 7120);
  • Het meetbaar maken van duurzaamheid, bijvoorbeeld met het label BREEAM-NL, GPR gebouw of GreenCalc;
  • Rekentechnisch onderbouwen van het duurzaamheidsniveau passend in uw situatie.

Ons bureau opereert landelijk vanuit onze vestigingen in Utrecht en Zwolle.

Voor meer informatie en adresgegevens zie www.nieman.nl. Voor advies en vragen op het gebied van duurzaamheid kunt u contact opnemen met ir. Harm Valk (senior adviseur Energie en Duurzaamheid).

« Naar het overzicht

Terug naar boven