Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Nederlandse Dakdekkers Associatie


NDA, Nederlandse Dakdekkers Associatie NDA is een samenwerkingsverband van kwalitatief hoogwaardige dakdekkersbedrijven uit heel Nederland. Samen met de leden treden we in overleg met leveranciers, certificerende instellingen en andere stakeholders. Hierdoor brengen we continu kennis en kunde bijeen, ontstaan nieuwe, gezamenlijke initiatieven en werken we samen aan de verbetering van kwaliteit, veiligheid en innovatie in de dakbedekkingsbranche. Passie voor het dak, van nieuwbouw tot renovatie en onderhoud, is wat ons bindt.  Onderdelen van de NDA: Duurzaam Dak Concept Het NDA Duurzaam Dak Concept brengt duurzaamheid in de praktijk in alle fases van het bouw- en beheerproces. Het Duurzaam Dak Concept omvat het aandragen van kennis, ontwerpen, uitvoeren en instandhouden van alle mogelijkheden die een dak biedt op het terrein van duurzaamheid, in alle ‘levensfases’ van een dak. De NDA is een van de weinige organisaties die duurzaamheid op het dak integraal, lokaal en landelijk opererend, kan faciliteren en daarmee beleidsmakers en opdrachtgevers ondersteunt op het gebied van kennis- en praktijkexpertise als het om het dak en duurzame ontwikkeling gaat. Dakbehoud Nederland Dakbehoud Nederland is een organisatie voor het planmatig onderhoud en beheer van daken. Door de uitstekende samenwerking tussen de verschillende Dakbehoud Nederland vestigingen, kunnen opdrachtgevers met dakvlak verspreid over heel Nederland gebruik maken van één aanbieder voor onderhoud en beheer van al hun daken. Dit betekent één overzichtelijk contract, continu inzicht in de conditie van het vastgoed én een snelle calamiteitenservice. Hierdoor kan Dakbehoud Nederland een hoogwaardige en eenduidige dienstverlening garanderen. Landelijke Dekking Inspectie conform NEN 2767 Gecertificeerde Dakdekkers(bedrijven) Coninko Inkooporganisatie voor dakdekkersbedrijven. Coninko doet alleen zaken met leveranciers die producten leveren die voorzien zijn van alle garanties en certificaten. Coninko houdt een systeem van klachtenregistratie bij conform de regels van ISO 9001. Klachten van alle leden worden geïnventariseerd en besproken met de leveranciers. Een langdurige relatie met de leverancier is het uitgangspunt van Coninko. De kwaliteit van een aangesloten dakdekkersbedrijf is in onze optiek net zo belangrijk als het inkoopvolume. DIAC, Dak Informatie- en Adviescentrum Het Dak Informatie- en Adviescentrum (DIAC) is een onafhankelijk adviesbureau voor platte en licht hellende daken. Opdrachtgevers kunnen gebruikmaken van de kennis en expertise van de deskundige adviseurs. De inspecteurs brengen de huidige conditie van het dak in kaart. Deze inspectie dient als startpunt bij het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP), waarmee planmatig onderhoud en beheer van daken in werking gezet kunnen worden. 

Lees verder..

Terug naar boven