Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)


Door hun lidmaatschap beschikken de aangesloten timmerbedrijven over actuele (bouw)specifieke informatie. Ze kunnen snel inhaken op ontwikkelingen en innovatie en profiteren van een groot netwerk. Gezamenlijk werken zij aan de ontwikkeling van een professionele, kwalitatief gezonde en klantgerichte timmerbranche.

Lees verder..

De circa 200 leden van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie leveren kwalitatief goed en duurzaam timmerwerk dat aan de regelgeving voldoet. En daar zijn ze trots op. Zij ondersteunen maatschappelijk verantwoord ondernemen en produceren hun producten volgens gecertificeerde kwaliteitsnormen uit hout dat aantoonbaar afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Lidbedrijven beschikken over ten minste één ketencertificaat voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout (zoals FSC of PEFC).

Professionaliteit

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Een kozijn, deur, dakkapel of spouwblad is een hightech product waaraan hoge kwaliteitseisen worden gesteld op het gebied van isolatie, bouwtechniek, veiligheid en gebruikscomfort. Voordat een bedrijf NBvT-lid kan worden, moet het aantoonbaar aan een aantal bedrijfstechnische en -financiële voorwaarden voldoen die kwaliteit en continuïteit van de productie garanderen. Zo gelden er eisen voor aanwezige vakkennis en gevolgde bedrijfsspecifieke opleidingen, maar ook voor inrichting en technische staat van de bedrijfsruimte en productieapparaat met bijbehorende logistieke faciliteiten. Leden beschikken dan ook allemaal over een passend attest-met-productcertificaat gebaseerd op de van toepassing zijnde beoordelingsgrondslag.

Garantie

De NBvT-leden zijn initiatiefnemers van de Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) en Garantie Deuren (GND) die hun afnemers de zekerheid geven van een tienjarige garantie op kwaliteit en functioneren van de afgenomen producten.

ZOEK EEN LIDBEDRIJF

« Naar het overzicht

Terug naar boven