Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

LIAG architecten en bouwadviseurs


LIAG is een integraal werkend architectenbureau met een eigen bouwadviesafdeling. Het is voor LIAG vanzelfsprekend om met een kritische blik een bijdrage te leveren aan de gebouwde omgeving. LIAG kiest voor samenhang in architectuur, van interieur tot stedenbouw, en realiseert gebouwen waar alle gebruikers goed kunnen functioneren en gelukkig kunnen zijn. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar totale kosten voor de gebouweigenaar en duurzaam en onderhoudsvrij bouwen.

  • (0)70 350 72 72

Succes maak je samen

Samen met haar opdrachtgevers creërt LIAG krachtige panden met een positieve uitstraling richting de omgeving en haar gebruikers. LIAG heeft sterke affiniteit met het realiseren van duurzame integrale huisvestingsoplossingen waarbij er ook rekening wordt gehouden met de totale levensduur van een gebouw. Functionaliteit, het gebouwgebruik inclusief de gebouwexploitatie en de gebruiker staan hierin centraal.

Duurzaam bouwen

Energiezuinig en milieuvriendelijk ontwerpen en bouwen is sterk in de organisatie van LIAG verankerd. Toegepaste duurzaamheid leidt tot een veilig, prettig en met name gezond klimaat dat het milieu ontlast en uiteindelijk ook minder kosten veroorzaakt. Door middel van hoogwaardige architectuur geeft LIAG antwoord op de sociale, economische en duurzame uitdagingen van deze tijd. LIAG is pas echt geslaagd als na de realisatie van de ingreep de omgeving in alle opzichten beter af is dan voorheen.

Architectuur van het geluk

“Architectuur kan veel meer bijdragen dan functie en vierkante meters. Boven alles staat voor ons het welzijn van de gebruikers en opdrachtgevers centraal. Om de gezamenlijke doelen om te zetten hanteren we een werkmethodiek die gekenmerkt is door open communicatie, gelijkwaardigheid en creativiteit. Hierdoor creëren we voor onze opdrachtgevers uiteindelijk gebouwen met een culturele, maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde. Wij omschrijven deze aanpak als architectuur van het geluk.”

« Naar het overzicht

Terug naar boven