Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Knauf Ceiling Solutions


Two of the world’s most recognised ceiling manufacturers have combined strengths to offer the best of both in one market-leading brand.

Lees verder..

Experience More

With a new harmonised product portfolio, Knauf Ceiling Solutions can offer customers greater diversity and possibilities. An innovator in sustainable design and functionality, our solutions enable architects, planners, distributors and contractors to experience more choice, more inspiration and more support.

Ultimately, it is our customers who create the perfect space using our products. Entering an open dialogue and offering the utmost transparency, we provide the best global customer service with personal contact partners, on-site support, efficient online tools and digital processes. We strive to inspire them, offer ideas and help turn their exciting ideas into reality.
We are multi-material providers and underline this by dividing our harmonised portfolio of proven product brands into four categories: Mineral Solutions, Metal Solutions, Wood & Woodwool Solutions and System Solutions.
Using economies of scale for the efficient production of smart ceiling systems, we enhance them with custom solutions. We step up our efforts to actively approach customers and communicate the added value factors of our service-driven mentality, consulting quality and specialist sales. Acting as a key partner and vital link between architects, planners and installers.

Pioneers in digitalisation and precision, we take pride in our world-leading, state-of-the-art production sites and logistics network. Always setting new benchmarks as a driver of innovation, our unrivalled portfolio offers unique products for an ever-evolving market. Complete with the technical know-how and feet on the ground to deliver custom design solutions.
The sustainability of our brand is emphasized by certifications, energy-efficient production and zero-waste processes. We have the utmost responsibility for the environment, as well as for our actions towards the wellbeing of customers and employees.
By embodying the best of two worlds and building on our long-standing experience, Knauf Ceiling Solutions is setting the standard for safety, comfort, efficiency and performance.

Get ready to experience more, with a new supply partner of choice for ambitious projects worldwide.

Ervaar meer

Twee van 's werelds meest erkende plafondfabrikanten hebben hun krachten gebundeld om het beste van beide te bieden in één marktleidend merk.

Met een nieuw geharmoniseerd productportfolio kan Knauf Ceiling Solutions klanten een grotere diversiteit en meer mogelijkheden bieden. Als innovator in duurzaam ontwerp en functionaliteit, stellen onze oplossingen architecten, planners, distributeurs en aannemers in staat om meer keuze, meer inspiratie en meer ondersteuning te ervaren.

Uiteindelijk zijn het onze klanten die met onze producten de perfecte ruimte creëren. Door een open dialoog aan te gaan en de grootst mogelijke transparantie te bieden, bieden wij de beste wereldwijde klantenservice met persoonlijke contactpersonen, ondersteuning ter plaatse, efficiënte online tools en digitale processen. Wij streven ernaar hen te inspireren, ideeën aan te reiken en te helpen hun spannende ideeën in werkelijkheid om te zetten.
Wij zijn leverancier van meerdere materialen en onderstrepen dit door ons geharmoniseerde portfolio van bewezen productmerken in vier categorieën: Mineral Solutions, Metal Solutions, Wood & Woodwool Solutions en System Solutions.
Gebruikmakend van schaalvoordelen voor een efficiënte productie van slimme plafondsystemen, verrijken wij deze met maatwerkoplossingen. Wij vergroten onze inspanningen om klanten actief te benaderen en de toegevoegde waarde van onze servicegerichte mentaliteit, advieskwaliteit en gespecialiseerde verkoop te communiceren. Met andere woorden: Optreden als belangrijke partner en vitale schakel tussen architecten, planners en de afbouw.

Als pioniers op het gebied van digitalisering en precisie zijn wij trots op onze wereldwijd toonaangevende, ultramoderne productielocaties en logistiek netwerk. Ons ongeëvenaarde portfolio biedt unieke producten voor een markt die voortdurend in beweging is en die altijd nieuwe maatstaven stelt als aanjager van innovatie. Compleet met de technische knowhow en de voeten op de grond om designoplossingen op maat te leveren.
De duurzaamheid van ons merk wordt benadrukt door certificeringen, energie-efficiënte productie en nul-afval processen. Wij hebben de grootste verantwoordelijkheid voor het milieu, evenals voor onze acties ten aanzien van het welzijn van klanten en medewerkers.
Door het beste van twee werelden te belichamen en voort te bouwen op onze jarenlange ervaring, zet Knauf Ceiling Solutions de norm voor veiligheid, comfort, efficiëntie en prestaties.

Maak je klaar om meer te ervaren, met een nieuwe leverancier bij uitstek voor ambitieuze projecten wereldwijd.

« Naar het overzicht

Terug naar boven