Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

HEVO


  • Postbus 70501
  • 5201 CB ’s-Hertogenbosch
  • 073 6 409 409

HEVO is vastgoedspecialist en actief op de gebieden van huisvestingsadvies en projectmanagement. Wij voorzien onze opdrachtgevers met complexe huisvestingsvraagstukken van antwoorden die bijdragen aan een optimale leef- en werkomgeving. Daarbij streven we altijd naar gebouwen die duurzaam presteren en een klantrelatie die minstens zo duurzaam is. We doen dit vanuit de overtuiging dat de duurzame ontwikkeling van gebouwen een belangrijke rol kan spelen bij het terugdringen van energieverbruik, CO2-emissie en afvalstromen.

Strategisch vastgoed- & huisvestingsadvies

HEVO voorziet haar opdrachtgevers in elke fase van hun huisvesting- of ontwikkelproces van de inzichten die nodig zijn. Op basis van betrouwbare onderzoeksinformatie, scherpe analyses, helder advies en gegarandeerde resultaten leggen we de basis voor professioneel vastgoedbeleid. Soms volstaat een quick scan, indien nodig stellen we een compleet strategisch huisvestingsplan op.

Projectmanagement

HEVO is meer dan alleen een strategisch adviseur of sparringpartner. We begeleiden onze opdrachtgevers actief bij de realisatie van hun huisvestingsdoelen. De opdrachtgever bepaalt zelf de wijze waarop wij het projectmanagement voeren: de samenwerkingsvorm die het beste bij de organisatie en vraagstelling past. Desgewenst verzorgen we integraal projectmanagement, inclusief 100% garantie op budget, tijd en kwaliteit. Uitgangspunt is waardeoptimalisatie binnen de budgettaire kaders over de gehele levensduur van het gebouw. De belangen van gebruikers en de eigenaar van het gebouw staan hierbij centraal.

Duurzaamheidsadvies

Onze duurzaamheidsexperts zorgen ervoor  dat een gebouw met bijbehorende installaties volgens de gewenste inzichten wordt ontworpen en gerealiseerd. We weten precies waaraan een gebouw moet voldoen om in aanmerking te komen voor gangbare labels als GreenCalc+ en BREEAM. Ook voor bestaande gebouwen onderzoeken we de optimalisatiemogelijkheden door middel van een duurzaamheidsscan.

Expertisecentrum

Soms kan een frisse blik van buitenaf heel verhelderend zijn. Op zo’n moment staat de afzonderlijke expertise van onze specialisten tot uw beschikking. Ongeacht of alleen even ruggespraak is gewenst van een expert die volledig buiten het project staat of dat er structureel de vinger aan de pols moet worden gehouden. Onze specialisten zijn beschikbaar voor een analyse, beoordeling of second opinion.

« Naar het overzicht

Terug naar boven