Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Grünbeck Waterbehandeling B.V.


Grünbeck Waterbehandeling BV

Lees verder..

Over Grünbeck

Grünbeck is inmiddels ruim 60 jaar één van de succesvolste en een uiterst gerenommeerde onderneming op het gebied van waterzuivering en -behandeling in Europa. Het hoofdkantoor en de productie zijn gevestigd in Höchstadt a/d Donau (Zuid-Duitsland), van waaruit zowel gestandaardiseerde apparatuur als de meest uiteenlopende oplossingen worden aangeboden. Met een uiterst gemotiveerd team, innoverende techniek en een wereldwijd netwerk bieden wij een omvangrijk portfolio in nagenoeg alle bedrijfstakken voor de verbetering van waterkwaliteiten. Het team bestaat uit 750 medewerkers waarvan 500 in Höchstädt en heeft een omzet van >120mio €.

In Nederland heeft Grünbeck haar kantoor in Oldenzaal, met als hoofdtaken het bieden en leveren van diensten en apparatuur voor de behandeling én zuivering van water voor gebruik in met name utiliteit en industrie. Daarnaast richt Grünbeck Waterzuivering B.V. zich op het bieden en leveren van diensten gericht op periodiek en preventief onderhoud (Service!) met als doel een betrouwbare en bedrijfszekere bedrijfsvoering.

In de praktijk

Grünbeck heeft in Nederland inmiddels verschillende projecten gerealiseerd. We hebben vertrouwen gekregen in de Nederlandse markt. Maar ook heeft de markt vertrouwen gekregen in Grünbeck. Dit biedt veel perspectief voor een gezonde toekomst. Zo worden alle monteurs en installateurs opgeleid en drie dagen per jaar bijgeschoold. We hebben hiervoor bij het moederbedrijf in Zuid-Duitsland een forum gebouwd waarbij er naast collegeruimtes ook de mogelijkheid is alle producten te testen.

Waarom Grünbeck?

Omdat Grünbeck verder kijkt dan alleen water leveren op maat. We denken mee met de klant om water schoner te maken, installaties duurzamer én zuiniger. En we kijken vooral naar proces- en verwarmingswater in de industrie, utiliteit en energiesector: hoe kunnen wij door middel van waterbehandeling processen verbeteren? Hierbij staan energiebesparing, het terugbrengen van het broeikaseffect, het verminderen van gebruik van chemische producten en dus beperken van milieuschade voorop. We nemen samen met de bedrijven de verantwoordelijkheid voor de omgang met de belangrijkste grondstof die we hebben: Water!

Waarom waterbehandeling?

Water wordt in verschillende situaties gebruikt. Diverse toepassingen in industriële processen, voor verwarming en/of voor koeling. Iedere toepassing vraagt weer om een andere behandeling. Grünbeck is op al die terreinen specialist! Simpel gezegd, wij veranderen waar nodig de eigenschappen van het water.

Intensieve inventarisatie

De waterbehandeling kent in iedere sector en ieder specifiek bedrijf weer andere eisen en mogelijkheden. Daarom gaan wij met de opdrachtgever samen om tafel om helder te krijgen welke eisen aan de kwaliteit van het water gesteld worden en wat dat gaat opleveren!

Als specialist weten we maar al te goed dat water essentieel is voor die processen.

Voldoen aan de eisen van deze tijd!

Werken met proceswater kan in Nederland veel milieuvriendelijker Onze insteek: Koppel energiebesparing aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verminderen van chemicaliën.

Voorbeeld

CV systemen in de glastuinbouw of van grote gebouwen zoals ziekenhuizen verwarmen de ruimte. Door het water in deze CV-installaties continu te reinigen en te conditioneren kan behoorlijke besparing gerealiseerd worden. Kortom: een beter rendement, een langere levensduur van de warmtewisselaars, leidingen en kleppen!

De kracht van het bedrijf

De sterke positie van Grünbeck komt voort uit de omvang van het bedrijf en de filosofie.

We kunnen veel investeren in technologie en innovatie waardoor we de concurrentie kunnen voor blijven. De kennis die we in huis hebben, komt ook voort uit de samenwerking met universiteiten. Door voldoende capaciteit in personeel voor de engineering, montage e.d. kunnen we korte levertijden hanteren.

De filosofie van Grünbeck is dat management en medewerkers van dit bedrijf verder kijken! Onze normen en waarden zijn vertaald in: “Hoe gaan we met elkaar en onze klanten om?” Iedereen handelt met respect voor elkaar en in dienst van het bedrijf. Aspecten zoals kwaliteit, doelgerichtheid, passie, respect, moed, creativiteit, verantwoordelijkheid en transparantie staan hoog in het vaandel. We houden elkaar scherp, durven te leren van fouten en hebben de moed om te handelen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven