Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Gemeente Venlo


Venlo gelooft in transitie met meerwaardecreatie!

Gemeente Venlo is van mening dat zij als overheid een belangrijke rol heeft in de transitieopgave. Grondstoffen schaarste en klimaatverandering zijn feiten waarop geacteerd moet worden. Dit brengt ook een innovatieopgave met zich mee waarbij gezocht wordt naar nieuwe ontwerpprincipes en nieuwe economische verdienmodellen. In het streven naar een duurzame leefomgeving met een duurzame toekomst, laat Venlo zich inspireren door het Cradle-to-Cradle gedachtengoed. Naast het slimmer omgaan met grondstoffen, energie en water is het ontwerpen van producten, gebouwen en gebieden, die geen schade toebrengen aan mens, natuur en milieu de ultieme opgave. Waar veel organisaties de nadruk leggen op energiebesparing, wordt in Venlo de nadruk gelegd op een gezonde leef- en werkomgeving.  Isoleren en besparen is belangrijk, maar niet als het ten koste gaat van de gezondheid.

Daarbij is creëren van meerwaarde uitgangspunt: hoe kan een gebouw of gebied een bijdrage leveren aan haar omgeving? Ook financiële meerwaarde is van belang. Slimme businesscases waarbij duurzaamheidsmaatregelen geld opleveren,  laten zien dat innovatief circulair ontwerpen toekomstbestendig is.

Venlo beschouwt zich als innovatieve proeftuin op dit gebied en heeft door slim ontwerp diverse Cradle-to-Cradle geïnspireerde  iconen gerealiseerd, zoals Stadskantoor Venlo, sportcomplex Egerbos en Kindcentrum/basisschool De Zuidstroom.

Door de juiste vragen te stellen aan de markt, is Venlo een aanjager in de marktontwikkeling van gezonde, duurzame producten, met een bijzonder accent op Cradle to Cradle.

« Naar het overzicht

Terug naar boven