Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Eneco


Duurzame energie voor iedereen

  • Postbus 5
  • 3000 AA Rotterdam

Eneco is een zelfstandige en onafhankelijke energieonderneming met duurzame activiteiten in Nederland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam.

Al meer dan 100 jaar zorgen wij voor energie voor werken, wonen en leven van onze klanten. En die zekerheid willen wij volgende generaties ook bieden. Daarom hebben wij uitgesproken gekozen voor een duurzame missie. Samen met klanten, bedrijven, overheden, aandeelhouders, investeerders, kortom met iedereen, werken wij aan het verduurzamen van de energievoorziening.

Waarde toevoegen en creëren

Naast de meer traditionele activiteiten zoals productie, handel en levering van energie voorziet Eneco haar klanten ook van service en advies. Met praktische oplossingen op maat helpen we hen energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam af te nemen. We gaan het gesprek aan om de wensen in kaart te brengen. Want wat klanten als waarde beschouwen is nooit een willekeurig product, maar de dienstverlening daar omheen die een unieke oplossing biedt en waarde toevoegt.

Het ontwikkelen van nieuwe energieoplossingen doen we door open innovatie met partners, omdat we samen de juiste puzzelstukken en beste kwaliteiten in huis hebben. De uitkomst van dit proces zijn unieke, schaalbare waardeproposities die niet makkelijk te kopiëren zijn, juist omdat deze in relatie met klanten en partners gaandeweg worden ontwikkeld. Ze zijn daardoor gebaseerd op unieke kennis bij werknemers, in de bedrijfscultuur en de processen in en tussen organisaties, die zijn gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor de klant.

Vandaag en verder

Eneco Zakelijk ziet toekomst in lokale, regionale energienetwerken en duurzame ecosystemen en supply chains. Waarbij niet vast staat wie leverancier en wie afnemer is. Gebiedsgerichte ontwikkeling, met betrokken overheden, biedt grote kansen om samen energiebronnen te exploiteren, waardoor we duurzame samenwerking creëren die verder gaat dan geld en energie.

Daarom werken wij vandaag aan het behoud van een rechtvaardige prijs, simpele administratie en inzicht, optimalisatie en verbetering van energieverbruik. En morgen aan het verbinden en ondersteunen van partijen in ecosystemen om samen duurzaam te ondernemen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven