Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Dutch Housing Company


Dutch Housing Company is een landelijk opererende projectontwikkelaar met een energiezuinig woningbouwsysteem. Onze missie is om duurzaam wonen gezond en betaalbaar te maken. 

Lees verder..

In de kern ontwikkelen wij woningbouwprojecten met een scherpe focus op de klant. De kopers van onze woningen zijn uitgangspunt vanaf het verwerven van een locatie tot en met de oplevering van de laatste woning. 

Om duurzaam wonen betaalbaar te maken werkt Dutch Housing Company met innovatieve bouwsystemen. Door innovatie van techniek is het mogelijk prefabricage veel verder door te voeren dan het standaard betonnen casco. DHC realiseert de woning in elementen inclusief gevel en kozijnen in de fabriek. Op deze wijze worden kosten significant verlaagd en maken we duurzaamheid betaalbaar.

Bij al deze technische innovaties blijft de klant in het hele proces uitgangspunt. Daardoor is Dutch Housing Company succesvol in commercieel realiseren van duurzaam wonen. Niet de techniek is leidend maar de koper.

Het meest duurzaam tot dusver zijn de woningen die we realiseren in ons project Parkzichtlaan Utrecht. Zie www.ParkzichtlaanUtrecht.NL. Deze woningen zijn energieneutraal (EPC 0,0) en realiseren een CO2 reductie van maar liefst 85% t.o.v. traditionele nieuwbouw.

Dutch Housing Company gelooft in een open en mondiale economie. We staan voor een grote uitdaging om een duurzame wereld te creëren en deze opdracht is belangrijk en urgent. Door de samenwerking met Duurzaam Gebouwd wil Dutch Housing Company krachten bundelen en innovatie versnellen. Met elkaar komen we verder dan ieder voor zich.

Dutch Housing Company

www.dutchhousingcompany.com
info@dutchhousingcompany.com

070 - 820 9930
Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG 's-Gravenhage

« Naar het overzicht

Terug naar boven