Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

DGMR


DGMR. Meer dan energie en duurzaam bouwen.
Doordat we mondiaal gebruik maken van olie en gas komen er enorme hoeveelheden CO2 in de lucht. Wist u dat het jaarlijkse elektriciteit- en gasverbruik de grootste bron van CO2-uitstoot is in een gebouw? Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is dan ook een belangrijke eerste stap in de realisatie van CO2-reductie. Daarnaast kunnen de elementen zon, water en wind gebruikt worden voor de opwekking van CO2-arme energie. Dat is bouwen mèt de elementen om ons te beschermen tegen de elementen.

Niet alleen energiegebruik
Om echt te kunnen spreken over een duurzame ontwikkeling moet breder gekeken worden dan alleen naar energie. Voor deskundige advisering kijken wij ook naar de gebieden gezondheid, materiaal, water, omgeving en mobiliteit en kunnen wij optreden als generator en initiator van procesinnovatie.

Lees verder..

Samen naar meer
Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst en nadenken over mogelijkheden die wellicht nu nog niet direct op de plank liggen, maar in de zeer nabije toekomst wel mogelijk zijn. Dat vraagt creativiteit en een open, innovatieve houding van de duurzaamheidsadviseur. Als adviseur zijn wij gewend om een intermediaire rol te spelen. Deze intermediaire rol leidt er toe dat tijdens het proces door alle partijen nagedacht wordt over vooruitstrevende oplossingen en daarmee procesinnovatie.

DGMR Software
Meer informatie over DGMR Software vindt u op de officiële website.
De adresgegevens zijn als volgt:
Postbus 370, 2501 CJ Den Haag

« Naar het overzicht

Terug naar boven