Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

De Meeuw Bouwsystemen


De bouwsector kampt momenteel met veel dringende vragen met betrekking tot duurzaamheid. Immers, gerekend over de gehele levenscyclus van bouwwerken neemt de bouw ongeveer de helft van het energieverbruik en de CO2-uitstoot – wereldwijd! – voor zijn rekening. Vanuit dat perspectief staat de bouw voor de opgave om wezenlijk te innoveren.

Lees verder..

Als toonaangevende Europese producent van flexibele huisvestingsoplossingen houden we ons juist daar dagelijks mee bezig. Zowel voor urgente huisvesting als voor projecten met een permanent karakter bieden we duurzame oplossingen door de aanpasbaarheid en herinzet van onze gebouwen.

Passend in tijden van groei én krimp

Flexibele oplossingen. Met het oog op veranderende gebruikersaantallen, andere gebouwfuncties, nieuwe trends en technische ontwikkelingen. Qua volume, functie, comfort en identiteit.

Belangrijke tijdwinst

Door het productieproces kan de totale bouwtijd met wel 50% worden teruggebracht. Daarnaast garandeert dit minder overlast op locatie, minder risico op vertraging en eerdere in gebruik name.

Ook financieel gunstiger

Een efficiënt productieproces zorgt al voor een lagere investering. Maar door herinzet van gebouwen, gebouwdelen en materialen en bouwdelen behoudt uw gebouw een maximum aan economische restwaarde.

In alle opzichten duurzaam

Industriële productie en herinzet als pijlers voor een duurzame toekomst. Een modulair gebouw kan immers worden beschouwd als een spaarbank van materialen, bouwdelen en grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet.

« Naar het overzicht

Terug naar boven