Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V.


Samen werken aan een betere leefomgeving betekent blijvende kwaliteit realiseren in de levenscyclus van ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken van de leefomgeving. Door projecten integraal te benaderen, creëren we oplossingen tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten: aansprekend, toekomstbestendig en in samenhang met het geheel. We brengen ze tot stand door samenwerking en open innovatie met onze klanten en partners. Daarmee voegen we waarde toe aan het welzijn van mensen in hun leefomgeving.

Lees verder..

Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu en voor later

Realiseren van blijvende kwaliteit

Behoeften van klanten en maatschappij als geheel veranderen. Ballast Nedam anticipeert proactief op deze (markt)ontwikkelingen. Zij geven richting aan de strategische route, de inrichting van de organisatie en het profiel van de onderneming. Dit daagt ons continu uit tot het bedenken van praktische oplossingen middels onze kennis en ervaring en met de innovatiekracht van onze medewerkers. We opereren altijd veilig en integer. Het resultaat: we realiseren blijvende kwaliteit. Hiermee werken we aan de continuïteit van Ballast Nedam en aan waardeontwikkeling voor onze aandeelhouders. 

Optimale verdeling van risico's en verantwoordelijkheden

Ballast Nedam richt zich op het in Nederland en beperkte mate internationaal verwerven en succesvol uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. De bedrijven in de divisie Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling ontwikkelen, realiseren, beheren, exploiteren en onderhouden vastgoed- en gebiedsontwikkeling projecten in Nederland variërend in grootte en complexiteit . De bedrijven werken vanuit hun expertise nauw samen. Door een optimale verdeling van risico's en verantwoordelijkheden binnen de kaders van onze projecten realiseren we toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Met de inzet van innovatieve modulaire concepten richt Ballast Nedam zich op standaardisatie van werkzaamheden en het reduceren van faalkosten in de keten. Deze verdere industrialisatie van het bouwproces  zorgt voor blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor de gebouwde omgeving en de maatschappij. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven