Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Asset Facility Management BV


We zijn een toonaangevend advies- en managementbureau op het gebied van exploitatie, beheer en onderhoud van vastgoed. We adviseren vastgoedeigenaren, -beheerders en gebruikers in alle non profit sectoren. We volgen de ontwikkelingen in de markt, zoeken steeds naar verbeteringen en ontwikkelen blijvend en met klanten en partners de dienstverlening. We werken samen met klanten en partijen om steeds proactief met vraagstukken om te kunnen gaan.

Lees verder..

Asset Facility Management bv

Vastgoed waardevol laten werken

We werken vanuit onze missie ‘vastgoed waardevol laten werken’ bij de invulling en verdere uitwerking van de dienstverlening. We werken er steeds aan waarde toe te voegen gedacht vanuit de behoefte van klanten en de markt. Visie, missie en strategie zijn verankerd in de kern van onze organisatie en geven richting aan onze dagelijkse werkzaamheden. We investeren, zodat we altijd waardevol zijn en blijven.

Blik op toekomst

We werken vanuit onze kernwaarden: resultaatgericht, 'duurzaam', samenwerken en vernieuwend. Ze geven inhoud aan waar wij voor staan, wie we zijn hoe we met elkaar en onze relaties omgaan. Ze geven richting aan de keuzes die we maken en de besluiten die we nemen. We geven de kernwaarde “Duurzaam” als volgt inhoud:

  • We geven klanten en relaties steeds aandacht;
  • We weten wat er leeft en speelt in de wereld en volgen ontwikkelingen;
  • We zorgen voor elkaar, voor mensen en voor onze wereld;
  • We brengen plezier in ons werk;
  • We laten merken dat bestaand vastgoed ons dierbaar is.

« Naar het overzicht

Terug naar boven