Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

AKD


Uitdaging

  • +31 88 253 5000
  • Tel: +31 88 253 5000

De bouwsector wordt complexer, meer gefragmenteerd en dus meer juridisch. Daardoor neemt de afhankelijkheid in de keten toe en ontstaat de noodzaak tot samenwerking. Zonder samenwerking, geen duurzaam ondernemen. De uitdaging is dat samenwerkingen stagneren, om verschillende redenen. Door vergaande juridisering bijvoorbeeld, en gebrek aan financiële middelen.

Binnen AKD hebben partners de handen ineen geslagen om een werkwijze te ontwikkelen die écht met business solutions komt. We regisseren complexe processen waarin meer waarde creëren centraal staat, brengen belangen bij elkaar en zorgen voor draagvlak.

Om deze andere manier van samenwerking tot stand te brengen, heeft AKD knowhow en samenwerkingsmodellen ontwikkeld. Dit leidt tot "dejuridisering" en het creëren van verbindingen. Invloed van een en ander op gedrag staat daarbij centraal, met name omdat samenwerkingen meer en meer langdurig van aard zijn. Het effect daarvan is dat "eigenaarschap" in de eigenlijke zin van het woord gecreëerd wordt, en álle ketenpartners het beste voor het project nastreven. Voor ons staat het duurzaam realiseren van de visie van onze cliënten en hun ambities centraal.

Wie zijn wij?

Korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Dat is het kenmerk van ons kantoor; AKD. Met tweehonderd bevlogen advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn wij wat je noemt een groot kantoor. Thuis in vrijwel alle rechtsgebieden, met oprechte belangstelling voor uw organisatie, uw branche en uw omgeving. Zodat we als het er op aankomt, elk facet van een vraagstuk kunnen doorgronden.

Cliënten

Onze cliënten bestaan uit grote en middelgrote ondernemingen en organisaties. Wij bieden hen advies en ondersteuning op vrijwel alle rechtsgebieden. Daarbij gaat het onder meer om middelgrote private ondernemingen, multinationale bedrijven uit het topsegment en (decentrale) overheden. Voor al deze organisaties streven we naar hetzelfde doel: het realiseren van de allerbeste juridische oplossingen.

Vestigingen:

Amsterdam
Breda
Brussel
Eindhoven
Rotterdam

Social media

AKDblog: http://www.akd.nl/blog
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/akdinfo
Twitter: https://twitter.com/akdinfo
Slideshare: http://www.slideshare.net/akdinfo
YouTube: https://www.youtube.com/user/akdinfo

« Naar het overzicht

Terug naar boven