Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Wethouder Choho: ‘Amsterdam als duurzaam proefgebied’


Wethouder Choho: ‘Amsterdam als duurzaam proefgebied’

Door de toenemende urbanisatie blijft de gemeente Amsterdam groeien. Dit maakt het werk voor wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho niet eenvoudiger. Hij wil het onderwerp duurzaamheid groot maken, zodat mensen bewustere keuzes nemen. “De toenemende verdichting in steden beschouw ik als een grote uitdaging om tot duurzame oplossingen te komen.” 

Vanuit zijn kamer kijkt Abdeluheb Choho uit op de Amstel en overziet hij een groot deel van Amsterdam. Deze stad is vorig jaar met een stijging van ruim 12.000 inwoners per jaar harder gegroeid dan de afgelopen jaren. Ook de komende jaren is de voorspelling dat er 10.000 inwoners bij komen.

“Daarom willen we de komende 10 jaar 50.000 woningen erbij bouwen”, vertelt hij. “Naast de ontwikkeling van de klimaatneutrale wijk Houthaven zijn we ook inmiddels bezig in Amsterdam-Noord: op het voormalige industriegebied Buiksloterham zorgen we voor zo’n 3.500 woningen en 200.000 m2 aan werkruimte. Aan de ene kant willen we hiermee de aantrekkelijkheid van dit gedeelte van Amsterdam vergroten. Daarnaast beschouwen we dit als een proefgebied: als dit een succes wordt, kunnen we dit ook in andere delen van de stad toepassen.”

Duurzaamheid weegt mee in selectie

Choho ziet de toenemende urbanisatie als een uitdaging. “Dit geeft ruimte voor duurzame oplossingen. Zo wordt het woon/werkverkeer minder als mensen die in Amsterdam werken, hier ook komen wonen. Daarnaast laten we duurzaamheid voor minimaal 30% meewegen in de criteria bij de selectie van ontwikkelplannen en ontwikkelende partijen, als het gaat om gemeentegrond. De echte opgave ligt wat mij betreft echter in de bestaande stad.” 

Een visie is pas een visie als hieruit ook blijkt wat de acties voor morgen zijn."

Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid in Amsterdam

Daarin heeft de gemeente Amsterdam nog veel stappen te zetten, onderkent hij ook. Zo is geen Amsterdamse woningcorporatie vast betrokken bij verduurzamingsinitiatieven als Stroomversnelling. Choho snapt deze gedachtegang van de corporaties wel. “Dit soort initiatieven richten zich namelijk enkel op grondgebonden woningen en doen daar een schil omheen. Afgezien van een project in Groningen heeft dit initiatief weinig ervaring met gestapelde bouw en dat is juist kenmerkend voor grote steden als Amsterdam. De opgedane kennis en ervaringen van Stroomversnelling zijn nauwelijks nuttig voor ons.”

€ 8 miljoen voor 1.000 verduurzaamde woningen

Daarom heeft de gemeente een subsidie van € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor woningcorporaties om een eerste stap te zetten en 1.000 woningen te verduurzamen. “Eigen Haard maakt hiervan gebruik voor 157 woningen en andere woningcorporaties wachten haar ervaringen af. Onze bedoeling hiermee is om zo voor opschaling te zorgen, zodat meer van dit soort projecten plaatsvinden. We zeggen ook regelmatig tegen het Rijk: ‘Zoek je een testgebied? Kom dan maar naar ons toe!’”

Hij is kritisch over het duurzaamheidsbeleid dat de landen uit de Europese Unie gezamenlijk in Brussel hebben vastgesteld. “Ik weet dat we het op het gebied van duurzaamheid niet goed doen”, beaamt hij. “Maar om echt vooruitgang te boeken, moet er meer naar het niveau van de steden worden gekeken dan enkel naar afspraken op het klassieke centrale niveau, onderling tussen de EU-landen. Zij leggen die afspraken topdown op als eisen aan alle steden en gemeenten. In mijn ogen werkt het op het gebied van duurzaamheid beter om dit op decentraal niveau vorm te geven. Juist steden kunnen namelijk tempo maken. Daarom pleit ik bij het Rijk regelmatig ervoor om steden meer verantwoordelijkheid te geven. Zo zijn veel beleidsregels gericht op eengezinswoningen, terwijl het merendeel van de woningen in Amsterdam bestaat uit flats en appartementencomplexen.”

Effectiviteit lokaal klimaatbeleid vergroten

Om de verduurzaming verder aan te jagen, zoekt Choho ook de samenwerking met andere gemeenten op. Naast het intensieve overleg in de G4 met de wethouders van Den Haag, Rotterdam en Utrecht, spreekt hij regelmatig andere wethouders van naburige gemeenten via Metropoolregio Amsterdam en zit hij in het bestuur van Klimaatverbond Nederland. “Via dit verbond wil ik graag de successen van de duurzame koplopers breder opschalen om de effectiviteit van lokaal klimaatbeleid te vergroten.” 

De opgedane kennis en ervaringen van Stroomversnelling zijn nauwelijks nuttig voor ons.”

Abdeluheb Choho

Daarnaast is de gemeente Amsterdam partner van Smart City Amsterdam. “Als we als gemeente groeien, dan heb ik graag dat dit op een intelligente manier gebeurt”, licht Choho dit partnerschap toe. “Bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met mobiliteit: op basis van de juiste informatie kunnen we betere en duurzamere keuzes maken.”

Regels schrappen en invoeren

Naast hulp op het gebied van financiering kijkt Choho ook regelmatig naar de wet- en regelgeving. “Ik beschouw het als rol van de gemeente om aan de ene kant regels te schrappen, zodra ze belemmerend werken. Aan de andere kant is het goed om soms extra regels in te voeren, als dit de duurzaamheid ten goede komt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het instellen van milieuzones voor bestelvoertuigen vanaf 2017 en voor taxi’s en touringcars uiterlijk vanaf 2018.”

Dit zijn slechte enkele kortetermijndoelen, die heeft hij opgenomen in de agenda Duurzaam Amsterdam. “Ik steek hiermee mijn nek uit”, vindt hij. “In mijn ogen is een visie pas een visie als hieruit ook blijkt wat de acties voor morgen of komende maandag zijn. Mijn uiteindelijke doel is dat duurzaamheid in 2018 als onderwerp groot is geworden en dat mensen zich bewuster worden van de keuzes die ze maken.”

De uitgebreide versie van dit interview staat in Duurzaam Gebouwd Magazine #34, dat begin juni is verschenen. Dit vakblad is ook te lezen op DuurzaamGebouwd.nl/Duurzaam-Gebouwd-Magazine.

  • E-mail

permalink


Logo Delta Development Group
Logo Gemeente Venlo
Logo BRControls
Logo Hermans Techniglaz B.V.
Logo Dutch Green Building Council
Logo Isover Saint Gobain
Logo Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
Logo WAGO Nederland B.V.
Logo Nieman Raadgevende Ingenieurs
Logo Gas Transport Services B.V.
Logo Greenworks
Logo Firan
Logo SOPREMA B.V.
Logo Klimaat Beheer
Logo Vandersanden
Logo Kieback & Peter Nederland BV
Logo VBI
Logo Dutch Housing Company
Logo Plaka Nederland
Logo Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Logo Booosting Platform voor koplopers in bouwinnovatie
Logo Van den Berg Groep
Logo KONE B.V.
Logo Radiair
Logo Earth & Eternity
Logo Bosch Thermotechniek
Logo Kingspan Panels
Logo Den Braven
Logo CES Nederland BV
Logo VKG
Terug naar boven