Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Willem Adriaanssen


Willem Adriaanssen

Functie:
Partner HEVO BV

Organisatie:
HEVO BV

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

ir. Willem Adriaanssen (1969) is partner bij HEVO B.V. en medeverantwoordelijk voor het innovatieprogramma en het duurzaamheidsbeleid. Hij studeerde architectuur en uitvoeringstechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn werk als adviseur en projectmanager van (maatschappelijk) vastgoed is hij dagelijks actief om met de bij een project betrokken stakeholders werkelijk duurzame oplossingen haalbaar te maken. Hij doet dat met een passende mix van inspiratie, creativiteit, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen.

Zeker in de budgetsectoren van het maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, is een grondige kennis van financiële randvoorwaarden noodzakelijk om in een constructieve samenwerking tussen stakeholders de duurzame ambities daadwerkelijk te realiseren. Hij adviseert opdrachtgevers over passende contractvormen, aanbestedingsstrategie, financieringsstrategie, strategisch vastgoedbeleid en duurzame oplossingen met de laagste Total Cost of Ownership. Door zijn werk in bouworganisatievormen variërend van traditioneel tot DBFMO, voor vastgoedeigenaren, gebruikers maar ook opdrachtnemende partijen, kan hij het verschil maken om de duurzame oplossing te bereiken.

Een goed voorbeeld hiervan is de eerste CO2-neutrale Cradle to Cradle-school in Nederland, Lyceum Schravenlant te Schiedam. In dit project organiseerde hij heel vroeg in het proces de ketensamenwerking met producenten van Cradle to Cradle-producten en selecteerde hij de ontwerpers en de sloop mede op basis van duurzaamheidscriteria.

Hij verzorgt regelmatig lezingen bij opdrachtgevers, gebruikers, kennisinstellingen en ketenpartners over thema’s als duurzame ontwikkeling, aanbesteden en vernieuwende bouwconcepten. Daarnaast geeft hij cursussen over het bouwproces.

Als innovatiemanager is hij altijd op zoek naar de manier om meer toegevoegde waarde te leveren voor klanten en behoeften van gebruikers te vertalen naar duurzame prestaties in de gehele huisvestingscyclus.

Bij HEVO heeft hij onder andere de slogan ‘Duurzaam presteren’ verankerd in vijf principes voor de organisatie, namelijk:

1.     Continu sturen op specifieke meerwaarde voor opdrachtgever en gebruikers.
2.     Prestaties vaststellen, waarmaken en borgen.
3.     Sturen op totale levensduureffecten.
4.     Integrale attitude.
5.     Langetermijnsamenwerking.

Door met de stakeholders de ambitie zo hoog mogelijk te stellen en gezamenlijk creatief te zoeken naar de wijze waarop de gewenste ontwikkeling haalbaar is, blijkt telkens onverwachte meerwaarde te kunnen ontstaan. Dat is voor hem duurzaam presteren in de praktijk.

Naast zijn werk voor HEVO is Willem onder andere actief als bestuurslid van Stichting Flor Ayuda. Deze stichting houdt zich bezig met onderwijs en gezondheidszorg in Guatemala.

Meer informatie op www.hevo.nl | LinkedIn | Twitter

« Naar het overzicht

Terug naar boven