Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Titia Siertsema


Titia Siertsema

Functie:
Voorzitter UNETO-VNI

Organisatie:
UNETO-VNI

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Titia Siertsema is geboren en getogen in de stad Groningen. De eerste werkervaring heeft zij opgedaan bij Shell. Vervolgens is zij, inmiddels terug in het noorden van het land, in de energiesector aan de slag gegaan.

Binnen die sector heeft zij tien jaar gewerkt en vele fusies en overnames meegemaakt. De rode draad daarbij was telkens het integreren van bedrijven en het overbruggen van cultuurverschillen. In dezelfde periode had ook de liberalisering van de energiesector een grote impact op energiebedrijven, hun manier van werken en takenpakket. Belangrijk aspect was daarbij het ombuigen van een ambtelijke werkwijze naar een meer commercieel optreden en denken. In deze periode was Titia Siertsema verantwoordelijk voor diverse afdelingen, van de klantenadministratie tot afdelingen die belast waren met het opzetten van commerciële diensten op het gebied van energieadviezen en keuringen. Centraal daarbij stond het managen van veranderingsprocessen.

In 1998 werd zij directeur van het Energiebedrijf Rijswijk-Leidschendam (ERL). Na overname door N.V. ENECO-Energie, werd zij, als regiodirecteur, verantwoordelijk voor de gehele regio Haaglanden (Den Haag, Voorburg, Leidschendam, Rijswijk).

Op 1 mei 2002 werd Titia Siertsema algemeen directeur van UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie van de installatiebranche en technische detailhandel. Deze vereniging telt 5.000 aangesloten installatiebedrijven met een gezamenlijke omzet van 11 miljard euro die werk bieden aan 140.000 personen. UNETO-VNI vertegenwoordigt daarnaast 1.350 verkooppunten van technisch detaillisten met een totaalomzet van 3,5 miljard euro. Daarmee is het een van de grootste brancheorganisaties van ons land.

Sinds 1 januari is Titia Siertsema voorzitter van UNETO-VNI.

Titia Siertsema is ook bestuurlijk op diverse terreinen actief. Zij is bestuurslid van de Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI), voorzitter van de Raad van Commissarissen van 2BA en voorzitter van STABU. Ook is zij actief als penningmeester van Start Foundation en bestuurslid van de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie.

« Naar het overzicht

Terug naar boven