Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Thijs Maartens


Thijs Maartens

Functie:
Built Environment Europe, Cradle to Cradle Products Innovation Institute

Organisatie:
Cradle to Cradle Products Innovation Institute

“Moderne leiders laten anderen excelleren." Als ondernemer, tophockeyer en duurzaamheidswetenschapper heeft Thijs Maartens zich onderscheiden door het initiëren van grensoverschrijdende samenwerkingen.

Bij het Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2C PII), een internationale non-profitorganisatie dat innovatieve Cradle to Cradle productcertificeringsstandaard beheert en onderhoudt, is Thijs hoofdverantwoordelijk voor de gebouwde omgeving binnen Europa.

Binnen en buiten zijn functie bij het C2C PII richt Thijs zich op het versnellen van een transitie naar een circulaire economie, waarin gezonde materialen voor mens en milieu een centrale functie hebben.

Aangetrokken door de interne logica van de Cradle to Cradle designfilosofie ziet Thijs de productcertificeringsstandaard als een geïntegreerde optimalisatie strategie voor circulariteit.

Vanuit financieel perspectief ondersteunt Thijs bedrijven om aan concrete risicobeheersing te doen op het gebied van de neveneffecten van bouwproducten op mens en milieu.

Door in te zetten op de verbreding, verdieping en opschaling van de Cradle to Cradle designfilosofie maakt Thijs de toegevoegde waarde van het internaliseren van externe effecten van het ontwerp, de productie en het gebruik van bouwproducten tastbaar.

« Naar het overzicht

Terug naar boven