Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Rinie van der Looij


Rinie van der Looij

Functie:
Voorzitter Kring Vastgoed Zuid-Nederland

Organisatie:
Kring Vastgoed Zuid-Nederland

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Rinie van der Looij (1965) is voorzitter van de Kring Vastgoed Zuid-Nederland (corporaties) en heeft kennisdelen tot zijn missie en doel verheven.

Corporaties
Van der Looij is ruim twintig jaar met een hands on-mentaliteit werkzaam in de corporatiesector; daarmee maakt hij het verschil, door theorie en praktijk in combinatie met kwaliteit ten uitvoer te brengen. Hij heeft ervaring in zowel ontwikkeling (nieuwbouw) als herontwikkeling (renovatie) en in planmatig onderhoud.
Van der Looij: “Laten we in corporatieland de kennis met elkaar delen om zo deze moeilijke periode te overbruggen, en niet op eilandjes blijven werken. Waarom leren we niet meer van elkaar en maken we gebruik van de aanwezige kennis van de collega corporaties?!”

Zorg
“Ik ben vanwege privéomstandigheden (gehandicapte zoon) betrokken bij een ouderinitiatief. Hiermee willen we een brug slaan tussen zorginstellingen en ouders / verwanten. Hierin is luisteren naar elkaar en het omzetten naar levensloopbestendig en duurzaam bouwen en wonen. Het delen van kennis en kunde met verschillende branches (ouderinitiatieven / wooninitiatieven / corporaties / zorginstellingen) blijft zeer essentieel.”

Overheid
“Ook ben ik gemeenteraadslid in Son en Breugel. Hierdoor wordt het inzichtelijk om het proces van de overheid aan de toetsende zijde goed te leren kennen. Dit geeft mij een goed beeld waaraan de overheid gebonden is, maar waar ook kansen liggen om kennis met elkaar hierin te delen, zowel op lokaal gebied als bij de centrale overheid. Het gebied van wet- & regelgeving en de vertaling naar de praktijk, is voor mij een belangrijke kwestie. Hoe vertaal je wetgeving naar de praktijk en hoe gebruik je dit als sparringpartner richting de overheid?! Wat moet er minimaal gebeuren in het bouwproces en hoe kunnen we de faalkosten en de tijdslijn verkleinen, en hoe vind je daarin je partners?!”

Duurzaamheid
“Hoe kunnen we zorgen voor een duurzaam bouwproces, zodat we nadenken hoe onze toekomst in materialen en hoe het recycleproces eruit kan zien. Cradle to Cradle klinkt goed, maar wanneer voeren we het daadwerkelijk uit in de praktijk. Alleen erover praten heeft geen zin meer, laat het uitvoeren van door middel van praktijkvoorbeelden.”

Maatschappelijk rendement
Bij de corporaties ligt voor Van der Looij een belangrijke uitdaging op het maatschappelijk vlak, om voor de kwetsbare groepen binnen de samenleving duurzame huisvesting te creëren.

Rinie van der Looij: “Ik ben een echte praktijkman, die graag theorie en praktijk bij elkaar brengt en uitvoert.”

Rinie is verder actief in diverse vastgoed- en zorggerelateerde kennisnetwerken, waaronder Voorzitter LCvR stichting Lunet Zorg; Bestuurslid ouderinitiatief MaiSon; projectleider haalbaarheidsonderzoek MaiSon / Stichting SWZ ; manager Stichting Dolphins house.

« Naar het overzicht

Terug naar boven