Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Piet van Loenhout


Piet van Loenhout

Functie:
Algemeen directeur Berkvens Deursystemen

Organisatie:
Berkvens Deursystemen

Piet van Loenhout (1963) is algemeen directeur van Berkvens Deursystemen te Someren.  De kernactiviteiten van Berkvens zijn het ontwikkelen en implementeren van totaaloplossingen voor binnentoegangen. Totaaloplossingen bestaan voor marktleider Berkvens uit deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk inclusief montage op de bouwplaats. Zowel voor utiliteitsbouw als woningbouw. Rondom haar producten heeft Berkvens allerlei hoogwaardige ontzorgingsconcepten voor opdrachtgevers, architecten, bestekschrijvers en bouwers.

Piet van Loenhout gelooft in een ketenaanpak voor het effectief en efficiënt doorvoeren van verbeteringen in de bouw. Op het punt van duurzaamheid is hij van mening dat je dit niet los kunt zien van een goede bedrijfsvoering en strategie. Verder stelt Van Loenhout: “Wij verwachten dat duurzaamheid de komende jaren nog belangrijker gaat worden en minder uitsluitend gebaseerd gaat worden op productlabels. Of je echt duurzaam bijdraagt aan de economie en de samenleving, kun je immers niet alleen afleiden uit je eigen producten, maar dat moet je over de hele keten, de Supply Chain, vaststellen en organiseren. Wij zijn daar heel serieus mee bezig, meer omdat we er zèlf in geloven, dan omdat de markt dit al afdwingt. Maar ik denk wel dat de markt ook steeds meer om een integrale benadering van duurzaamheid gaat vragen”.

Van Loenhout bekleedt sinds 1997 eindverantwoordelijke posities in de industrie, veelal bij internationaal opererende bedrijven en vaak actief in de bouwtoelevering. Daarvoor was hij bedrijfsadviseur, vanuit een bedrijfskundige insteek. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn de bedrijven waaraan hij sturing gaf steeds gegroeid in het nemen van een meer integrale verantwoordelijkheid in de keten waarin ze actief zijn. Dat ging tevens altijd gepaard met het bieden van meer toegevoegde waarde vanuit de eigen organisatie,  met uiteindelijk voordelen voor de (eind)klant.

Daarnaast heeft hij altijd bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen in brancheorganisaties, zoals NBvT, NVTB, VNO-NCW en GND. Samenwerken en daarbij voorop gaan om uitdagende doelen te bereiken en de bakens werkelijk te verzetten, vormt in zijn denken en doen een belangrijke drive. De oriëntatie is daarbij altijd gericht op èchte waarde; duurzaamheid heeft daarmee alles te maken. Zijn betrokkenheid bij duurzaamheid kwam daarnaast bijvoorbeeld tevens naar voren bij de start-up en begeleiding van een bedrijf in de windenergie sector.

Piet van Loenhout gelooft erin dat bedrijven die echt willen bijdragen aan verbetering en duurzaamheid in de bouw, robuuste schakels moeten zijn in de keten. Versnippering van verantwoordelijkheden staat naar zijn mening vaak haaks op duurzaamheid. De waarde van duurzaamheid kan vanuit een dergelijke robuuste ketenpositie, ook rendabel vermarkt worden en daarmee positief bijdragen aan de continuïteit van bedrijven. Ketensamenwerking is zijn expertiseveld.

« Naar het overzicht

Terug naar boven