Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Paul van Bergen


Paul van Bergen

Functie:
directeur DGMR

Organisatie:
DGMR

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Ir. P.J. (Paul) van Bergen is directeur van DGMR, een ingenieursbureau voor bouw, industrie en infrastructuur met meer dan 170 medewerkers in Nederland. DGMR heeft een gespecialiseerde adviesgroep ‘duurzame leefomgeving’ met deskundigen op het gebied van duurzaam bouwen en energie. Deze groep voert adviesprojecten uit, maar werkt ook aan toekomstige regelgeving en hulpmiddelen op het gebied van energie en duurzaam bouwen.

Paul van Bergen studeerde in 1986 af aan de TU Eindhoven op de fysische aspecten van de gebouwde omgeving en is als bouwfysicus een expert op het gebied van de integratie van duurzame en innovatieve technieken in gebouwen en processen. Al meer dan 25 jaar is hij als adviseur betrokken bij de grotere en complexe bouwprojecten, waarbij duurzaamheid, energie-efficiëntie en innovatie een belangrijk uitgangspunt waren. Sinds de laatste jaren is hij vooral actief als partner in PPS-projecten.

Bekende projecten van Paul van Bergen zijn o.a.: TNT Hoofddorp, Park 2020 in Hoofddorp, NIOO-KNAW in Wageningen en de PPS-projecten het Gelders Huis en Rijnstraat 8. Van Bergen is tevens bestuurslid van de Stichting KIEMT, dat als doel heeft de innovatiekracht in de energie- en milieutechnologiesector te bevorderen. Ook is hij lid van het OverlegPlatformBouw en geeft hij les aan de Academies voor Bouwkunst in Rotterdam en Arnhem.

« Naar het overzicht

Terug naar boven