Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Nicolien van der Sar


Nicolien van der Sar

Functie:
Adviseur binnen Energietransitieteam

Organisatie:
Gasunie Transportservices B.V.

Nicolien van der Sar is sinds 2010 werkzaam bij Gasunie Transportservices b.v. (GTS), de  eigenaar en Landelijk Netwerk Operator van het gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het beheer, exploitatie en ontwikkeling van het gastransportsysteem in Nederland. In haar rol als gastransporteur faciliteert GTS de introductie van duurzame energie.

Vanuit haar functie als adviseur binnen het Energietransitieteam legt zij verbindingen tussen de gasinfrastructuur, het elektriciteitsnetwerk en de warmtenetten. Centraal staat hierbij de visie dat de rol van gas in de huishoudelijke omgeving zal (moeten) verschuiven van bulkleverancier van joules, naar een inzet van (hernieuwbaar) gas dat zich beperkt tot momenten van hoge vraag of als de betrouwbaarheid van de energievoorziening dit vereist. Op deze wijze wordt het volumegebruik teruggedrongen, CO2 uitstoot sterk verminderd en bestaande energie-infrastructuur optimaal benut, hiermee blijft ook een duurzame energievoorziening betaalbaar.

Nicolien heeft een uitgebreide achtergrond in internationale politieke betrekkingen.  Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Groningen in Beleid en Bestuur in Internationale Betrekkingen / Internationale Organisaties. Al voor haar afstuderen, was zij werkzaam in de Tweede Kamer. Vervolgens heeft zij de overstap naar de overheid gemaakt en daar verschillende functies bekleed.

Energievraagstukken in de breedste zin van het woord hebben altijd onderdeel uitgemaakt van het werkzame leven van Nicolien, vanuit zeer verschillende invalshoeken. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven