Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Michiel Haas


Michiel Haas

Functie:
Directeur NIBE

Organisatie:
NIBE

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Michiel Haas is directeur van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) en (deeltijd) professor bij de faculteit Civiele Techniek, sectie Materials and Environment, chair Materials & Sustainability van de TU Delft.

Haas promoveerde in 1997 aan de TU Eindhoven op het onderwerp: TWIN-model, milieuclassificatiemodel voor de bouw.

Haas is gespecialiseerd in modelontwikkeling om milieu op die manier communiceerbaar te maken Zo werkt hij momenteel aan de geharmoniseerde nationale database voor bouwproducten, i.s.m. W/E adviseurs en IVAM (2009). In het verleden heeft hij zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het TWIN-Model, de Milieu-Index, GreenCalc/PARAP, GreenCalc+ en het Nationaal Pakket Duurzame Monumentenzorg (DuMo).

Onderzoek- en beleidsontwikkeling
- Onderzoek naar aanraakbaarheid van monumenten, in kader van ontwikkeling Nationaal Pakket DuMo, i.s.m. RDMZ (2002-2007)
- Meetlat Nationaal Pakket U-bouw; ontwikkeling van een maatlat voor de U-bouw, i.o.v. SBR (2002-2003)
- Verborgen milieukosten; een onderzoek naar monetarisering van de milieueffecten van bouwproducten, i.o.v. Rgd (1998-2003)
- Benchmarking milieueffecten woningen gebouwd met vernieuwbare grondstoffen; onderzoek samen met CREM, i.o.v. VROM, (2001-2002)
- Natureplus; ontwikkeling van een Europees label voor bouwproducten, i.s.m. 6 onderzoeksbureaus in D/CH/A i.o.v. WWF (1999-2002)
- Duurzame Monumentenzorg, ontwikkelen van methode om duurzaamheid van monumenten te beoordelen, i.o.v. RDMZ (1999-2001)
- Index 500, inhaalslag Rijkshuisvesting; i.s.m. BOOM, i.o.v. Rgd (2000-2001)

Internationale samenwerking
- In Zuid-Afrika onderzoek naar mogelijkheid van samenwerking met het Sustainability Institute of the University of Cape Town voor het opzetten van een bouwmilieu databank, 1e aanzet 2002, vervolg wacht op financiering Wereld Bank
- Lid advisorary committee of the Centre of Education on Environment, Man and Building – LMB, University of Semarang Indonesia (ook gastcoleges)
- Lid van de KriteriumKommission van het internationale label Natureplus, met leden in 12 Europese landen
- Mede oprichter van ECOHB, Global Network of Organisations for Environmentally-Conscious and Healthy Building, bestaande uit ca. 35 organisaties uit vele landen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven