Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Martin Dubbeling


Martin Dubbeling

Functie:
Directeur Connecting Cities en Vice President ISOCARP

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Martin Dubbeling studeerde tussen 1981 en 1988 aan de TUDelft (Stedenbouwkunde) en de Universiteit van Oslo (Energy Planning and the Environment). Na een periode als freelancer, zelfstandige en gastdocent aan de TUDelft (1985-1993) werkte hij bij BügelHajema Adviseurs (1993-1999), KuiperCompagnons (1999-2005) en SAB (2006-2012). Nu werkt hij in een (inter)nationaal netwerk onder de naam Connecting Cities.

Martin Dubbeling heeft in zijn loopbaan gewerkt in en gepubliceerd over de weerbarstige praktijk van duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw. Zo was hij coördinator duurzaam bouwen van verschillende woonwijken en heeft hij als stedenbouwkundige verschillende projecten, adviezen en visies op zijn naam staan, waaronder de stedenbouwkundige plannen voor DRU Industriepark in Ulft, het essay "Industriestad in beweging, de dragende filosofie voor de duurzame stedelijke ontwikkeling van Maastricht Noordoost" en de krimpbestendige Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2030. Voor de City of Shantou in China organiseerde hij een internationale stedenbouwkundige ontwerpcompetitie voor Shantou East Coastal Area, een gebied van 300 km2.

Tussen 1989 en 2013 was Martin Dubbeling als voorzitter van de BNSP|NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en bestuurslid van de BNSP, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen, verantwoordelijk voor het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (1999) en voor de voorbeeldenboeken "Duurzame Stedenbouw, perspectieven en voorbeelden" (2005) en "Duurzame Stedenbouw, The Next Step" (2010).

Sinds 1989 is Martin Dubbeling als voorzitter actief betrokken bij de BNSP|NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Daarnaast is hij bestuurslid van de BNSP, de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen. De BNSP|NVTL Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling was in opdracht van het Ministerie VROM verantwoordelijk voor het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw (1999) en voor de voorbeeldenboeken "Duurzame Stedenbouw, perspectieven en voorbeelden" (2005) en "Duurzame Stedenbouw, The Next Step" (2010).

Martin Dubbeling is sinds 2011 Vice President van ISOCARP, the International Society of City and Regional Planners, een vereniging met 800 leden in 80 landen. Martin Dubbeling is bij ISOCARP verantwoordelijk voor het Urban Planning Advisory Team (UPAT) program. Binnen dit programma verzorgt hij workshops met landschapsarchitecten, planologen en stedenbouwkundigen. Zo heeft hij UPAT en Young Planning Professionals workshops geleid in Singapore (2010), Nairobi (2010), Wuhan (2012), Perm (2012), Shantou (2012) en Nanjing (2013).

Meer informatie www.connectingcities.nl en www.isocarp.org

« Naar het overzicht

Terug naar boven