Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Marten Valk


Marten Valk

Organisatie:
Deerns

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Marten verbindt de objectieve technische wereld met de subjectieve ervaringswereld van de menselijke gewaarwording en psychologie. Hij profileert zich als architect van geluk door gezondheid met zintuiglijke comfortbeleving, die de dialoog aangaat met de eindgebruiker om de gebouwen van de toekomst te realiseren.

Het vak van de bouwfysica (zintuiglijke comfortbeleving) leerde hij bij Peutz. Van 2010 tot en met 2018 heeft Marten als innovatieve adviseur en projectleider in een steeds bredere scope gewerkt bij Deerns. Met complexe renovatieprojecten als het Conservatorium Hotel in Amsterdam, Central Post in Rotterdam en B30 in Den Haag gaf hij invulling aan het vraagstuk voor bestaande (monumentale) gebouwen. De complexiteit van de bestaande gebouwen vraagt om creatieve oplossingen en daar is lef en doorzettingsvermogen voor nodig. Vanaf eind 2018 geniet hij van een sabbatical om zich te bezinnen op zijn toekomst.

Hij publiceerde onder anderen over Urban Mining en heeft binding met maatschappelijke vraagstukken, zoals leegstand, werkgelegenheid voor minderbedeelden en het vluchtelingenvraagstuk. Marten is bestuurslid geweest bij Refill. Een netwerkorganisatie die geïnitieerd is door prof. Annemieke Roobeek om het vraagstuk van leegstaande kantoren te koppelen aan bredere maatschappelijke vraagstukken en te voorzien van een innovatieve multidisciplinaire invulling.

Integraal ontwerpen en het goed vaststellen van uitgangspunten hebben de toekomst. Bouwprojecten zijn een samenhang van verscheidene vraagstukken. Het is opdrachtgevers om het even of een oplossing uit de bouwkundige, de installatietechnische of de organisatorische hoek komt. Ze willen simpelweg het beste. Een slimme combinatie van integrale oplossingen. Marten zet zich in voor kennisdeling en –ontwikkeling en heeft in dat kader veel contact met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Daarbij is co-creatie tussen ontwerpers, adviseurs, gebruikers, leveranciers en bouwers is in zijn visie essentieel om de bouw verder te brengen.

In 2015 volgde hij het Future Leaders Program van de DGBC en won hij met zijn team de caseopdracht door bewustwording te creëren voor de binnenmilieukwaliteit op basisscholen. Vanuit Deerns is Marten betrokken geraakt bij het initiatief PitZtop om bij te dragen aan duurzame integratie en culturele verrijking van onze samenleving.

www.deerns.nl

http://pitztop.eu/

« Naar het overzicht

Terug naar boven