Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Maarten Dansen


Maarten Dansen

Functie:
Voorzitter Platform Duurzame Huisvesting en Operationeel Manager Dutch Green Building Council

Organisatie:
Platform Duurzame Huisvesting en Dutch Green Building Council

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Maarten Dansen is Operationeel Manager bij de Dutch Green Building Council en is voorzitter van het Platform Duurzame Huisvesting. Hij studeerde in 2009 aan de Technische Universiteit Delft af als MSc Real Estate. Zijn afstudeeronderzoek deed hij bij DGBC: “Hoge duurzaamheidsambities in de praktijk: succesfactoren in het ontwikkelproces van duurzame kantoorgebouwen”

Van 2009 tot en met 2012 was Maarten als projectmanager bij DGBC nauw betrokken bij de doorontwikkeling van het BREEAM-NL Nieuwbouw keurmerk. Daarnaast was verantwoordelijk voor de harmonisatie met GPR-Gebouw en Greencalc en de kwaliteitsmanager voor certificering. In 2011 was hij verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het BREEAM In-Use certificeringsschema voor bestaande kantoren en retail, een nieuwbouwversie speciaal voor Datacenters en maatwerkprocedures voor nieuwe gebouwtypen. 

Vanaf 2012 in zijn rol als Manager Projecten & Business Development begeleide hij de ontwikkeling van nieuwe tools die het eenvoudiger maken om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Hierin staat niet meer het certificeren centraal, maar juist de vereenvoudigde quickscans en benchmark rapportages. 

Met het Platform Duurzame Huisvesting overlegt Maarten regelmatig over nieuwe ontwikkelingen op beleid en regelgeving. Zo is hij actief op het uitwerken van de Erkende Maatregelen lijsten voor de Wet Milieubeheer, de EPK pilots en het nieuw op te zetten van het Expertise Centrum Energie. Op internationaal vertegenwoordigt hij DGBC in de European Network for Green Building Councils en hun Policy Taskforce, de BREEAM-EU Board en de GRESB Benchmark Committee. 

« Naar het overzicht

Terug naar boven