Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Jón Kristinsson


Jón Kristinsson

Functie:
Architectenbureau Kristinsson

Organisatie:
Architectenbureau Kristinsson

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Prof.ir. Jón Kristinsson is geboren in 1936 te Reykjavík IJsland.
Na een korte loopbaan in de zeevaart deed hij staatsexamen gymnasium in Reykjavik. In 1956 begon hij zijn studie Bouwkunde in Delft.

Kristinsson leidde met zijn echtgenote/collega Riet Reitsema vanaf 1966 een middelgroot architecten- en ingenieursbureau in Deventer.

In 1976 ontwierp hij een integraal autarkisch stadskantoor voor Lelystad (niet gebouwd), met ’s werelds eerste seizoenswarmteopslag in de natte kleibodem, zonnecollectoren in het brandpunt van parabolische dakschalen, beheersing van het binnenklimaat, natuurlijke luchtbevochtiging, zelfregelende dagverlichting en andere, toen zeer vernieuwende, technieken.

Kristinsson werkte tussen 1979 en 1983 aan de ontwikkeling en realisatie van 'minimumenergiewoningen' voor de sociale sector (Schiedam), met gebruik van o.a. passieve zonne-energie, nieuwe thermische isolatietechnieken, een waakvlamloze geiser en een compacte luchtverwarming met warmteterugwinning.

In de periode 1992-2001 was Kristinsson hoogleraar MilieuTechnisch Ontwerpen aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Sinds zijn emeritaat werkt Jón Kristinsson in de luwte bij Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson, dat is overgenomen door ir. Daan Josee en Wim Welmer.

Kristinsson is voorzitter van de Vereniging IJsland-Nederland en de Bomenstichting Deventer en omgeving.

Bijzondere projecten
- Door wind- en getijde-energie leegbemalen atollen in de Noordzee, als vorm van landwinning, dynamische kustbeveiliging, algenkwekerij en windenergieopslag.
- Verdere ontwikkeling van de 'kas als energiebron' en de 'eetbare stad'. 2 ha zelfvoorzienende, gesloten glastuinbouwkas verwarmt laagcalorisch (bij een temperatuur van 23 à 24 °C) ongeveer 200 bijzondere minimumenergiewoningen binnen een ecologisch gesloten materiaalkringloop.
- Ontwerp voor de Floriade 2012 te Venlo. Zelfvoorzienende expositiekas geïntegreerd met kantoorlandschap. Zonder externe fossiele energie, elektriciteit en riolering.

Erkenning
- De Gulden Adelaar, culturele en wetenschappelijke prijs van de Gemeente Deventer (1984).
- Winnaar Competitie Exergiewoning (1997).
- Koninklijke/Shellprijs voor 'duurzame ontwikkelingen en architectuur' (1998). Prijzengeld (hfl. 200.000.-) besteed aan onderzoek en ontwikkeling van intelligente gebouwventilatie 'het Ademende Raam', in productie bij Brink Climate Systems.
- European Glulam Award (1999).
- Vitruvius Oorkonde van Het Oversticht (1999).
- Bouwtrofee GGZ (Geestelijke Gezondheidzorg) (2000).
- Scholenbouwprijs van het Ministerie van OC&W voor de vernieuwende leeromgeving, de Lingeborgh (2002).
- PLEA (Passive Low-Energy Architecture) Award (2004).
- Ridder in de Orde ven de Nederlandse Leeuw (2006).

Publicaties
- Lustrumboeken Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson (8 in totaal, met Riet Kristinsson-Reitsema)
- Diverse wetenschappelijke publicaties

Voor meer informatie: Blog

« Naar het overzicht

Terug naar boven