Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Henry Kruiper


Henry Kruiper

Functie:
Directeur NVKL

Organisatie:
NVKL

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Henry Kruiper (1955) is sinds 2007 directeur van de NVKL, de branche- en werkgeversorganisatie voor bedrijven in de koudetechniek en luchtbehandeling.

De NVKL zorgt al meer dan zestig jaar voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van opwekking en toepassing van koudetechniek. Sinds 2009 voldoen bedrijven die aangesloten zijn bij de NVKL aantoonbaar over een hoger kennis en kwaliteitsniveau.

Henry is na de studie levensmiddelentechnologie begonnen bij de toenmalige Melkunie, waar hij diverse staf en lijnfuncties had. Na een studie rechten raakte hij betrokken bij beroeps- en brancheverenigingen. Zo stond hij met de telecom grootgebruikers aan de basis van de latere liberalisering van de telecommarkt. Ruim twaalf jaar was hij binnen het NVG – Nederlands Verbond van de Groothandel – verantwoordelijk voor handelspolitieke issues en voerde hij secretariaat voor een aantal (inter)nationale organisaties. Daarna was het tijd voor de overstap naar de NVKL.

Over de inhoud en uitvoering van wet- en regelgeving –  bijvoorbeeld EPBD, RES, F-gassen, maar ook natuurlijke koudemiddelen als NH3, CO2 en CH-en – is de NVKL is met haar 400 leden de belangrijkste gesprekspartner voor overheden, nationaal en internationaal. Speerpunt is ook de instroom van jongeren in de sector. Zo is er speciaal lesmateriaal gemaakt voor VMBO en MBO.

De NVKL stimuleert de markt in de richting van duurzaamheid, mede reden voor de NVKL erkenning, want duurzaamheid vraagt nu eenmaal meer kennis van partijen dan een wettelijke minimum.

Henry is verder binnen FME-CWM teammanager Klimaatsystemen, het cluster van organisaties actief in koude, warmte en lucht.

Zowel binnen de NVKL als Klimaatsystemen zorgt Henry voor sturing, coördinatie en afstemming en functioneert hij als coach en klankbord voor besturen en projectleiders.

« Naar het overzicht

Terug naar boven