Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Helen Visser


Helen Visser

Functie:
Beleidsmedewerker | Accountmanager sectie Bouw Middelgroot

Organisatie:
Bouwend Nederland

Helen Visser (1974) is sinds 2012 bij Bouwend Nederland werkzaam als senior beleidsmedewerker en accountmanager. Eerder werkte zij bij Bouwend Nederland als adviseur technische zaken voor de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer.

Helen is secretaris van de Beleidsadviescommissie Duurzaamheid. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende ledengroepen binnen Bouwend Nederland en adviseert de organisatie en het bestuur over de inzet op dit thema.

Bouwend Nederland is een van de betrokken partijen bij het O&O fonds voor de Bouwnijverheid. Helen overlegt met de uitvoerende partijen van het Meerjarenprogramma Duurzaam Bouwen vanuit dit O&O fonds, coördineert verschillende projecten en vertegenwoordigt Bouwend Nederland in diverse overleggen. Daarnaast is zij Accountmanager Bouw Middelgroot, de bij Bouwend Nederland aangesloten middelgrote bouwbedrijven in de B&U.

Vanuit haar interesse voor de gebouwde omgeving heeft Helen planologie gestudeerd aan de Rijks Universiteit  Groningen. De gebouwde omgeving heeft altijd een rol gespeeld in haar loopbaan. Zo was zij jarenlang verantwoordelijk voor het thema ruimtelijke economie bij de Kamer van Koophandel. Zij was betrokken bij de opzet van parkmanagement op bedrijfsterreinen in de regio Rijnmond, waarbij rondom afvalverwerking en energie goede initiatieven genomen zijn.

Binnen Bouwend Nederland is Paul Schumacher dossierhouder Energiebesparing. Hij is betrokken bij het Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw en het uitvoeringsprogramma Meer Met Minder. Tevens voert hij gesprekken over mogelijke financieringsconstructies duurzaam bouwen met diverse partijen. Helen en Paul hebben nauw contact over dit dossier.

« Naar het overzicht

Terug naar boven