Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Gert-Joost Peek


Gert-Joost Peek

Functie:
Eigenaar SPOTON Consulting, Strategic Consulting on Urban Synergy Lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Hogeschool Rotterdam

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Duurzaamheid is geen keuze voor Gert-Joost. Duurzaam werken is toekomstgericht werken en daarmee volgens hem de enige economisch verantwoorde manier. Duurzaamheid laat zich in het Engels in twee begrippen vertalen; durability en sustainability. Wij denken meestal alleen aan de laatste vertaling, maar de eerste is volgens Peek wellicht net zo belangrijk of zelfs belangrijker. We moeten in ruimtelijke ontwikkeling meer gaan denken en handelen als een belegger en minder als een ontwikkelaar. Langetermijn perspectief en betrokkenheid geven duurzame keuzes een betere kans.

Dr. ir. G.J. Peek MRICS (Gert-Joost) is eigenaar van SPOTON Consulting, waar vanuit hij adviseert, spreekt, voorzit en schrijft over duurzame gebiedsontwikkeling en projecten begeleidt. Hij is eveneens lector ‘Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement’ aan de Hogeschool Rotterdam en is als fellow ‘Ruimtelijke procesorganisatie’ verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Zijn specialismen zijn gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking, strategievorming, conceptontwikkeling en branding en knooppuntontwikkeling. Vanuit creativiteit en analytische kracht motiveert hij mensen om nieuwe oplossingen voor problemen te vinden die kansen bieden op toegevoegde waarde. Hij schreef in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu de ‘Handreiking gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’. En hielp hij Utrecht met het op nieuwe leest schoeien van de aanbesteding van een kantoorontwikkeling nabij het Centraal Station en in Amsterdam met het vinden van een financieel en contractueel kader voor de organische ontwikkeling van het Marine Etablissement.

Gert-Joost acteert op het grensvlak van praktijk en wetenschap. Deze positie staat hem in staat voorop te lopen in zijn vakgebied Gebiedsontwikkeling. Energie krijgt hij van het praktisch toepasbaar maken van theoretische inzichten en vanuit de markt theorievorming te richten. Zo schreef hij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu de ‘Handreiking gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ en helpt hij in Utrecht met het op nieuwe leest schoeien van de aanbesteding van een kantoorontwikkeling nabij het Centraal Station.

Tot oktober 2010 was hij director research van ING Real Estate Development, waar hij het onderzoek dat bij de verschillende landenorganisaties in Europa lokaal wordt verricht coördineerde en onderzoek initieerde ten behoeve van strategie en business development. Het onderzoek richtte zich zowel op nieuwe en bestaande markten en producten als op de verbetering van processen, in het bijzonder gericht op de rol van de ontwikkelaar bij gebiedsontwikkeling.

Peek: "Na het bijwonen van een optreden van Jeremy Rifkin in 2009 zag ik de implicaties van duurzaamheid helder en schreef ik een column voor Property_EU over ‘the multiple business case for sustainability’. Sindsdien ben ik bezig met het verder uitdragen en uitwerken van de meervoudigheid van de gebiedsontwikkelingsopgave. Het gaat hier niet alleen om vastgoedontwikkeling, maar vooral ook om het sturen op de stromen van energie, water, goederen en personen, afval, enzovoorts, die de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een gebouw of gebied bepalen. Dit betekent ook dat de geldstromen die hiermee gemoeid zijn met die van het vastgoed moeten worden verbonden."

Gert-Joost is actief in diverse vastgoedgerelateerde kennisnetwerken, waaronder het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS); het in 2008 opgerichte Europese Urban Investment Network (UIN) van het Urban Land Institute (ULI), als lid van de Europe Policy & Practice Committee. Hij was wetenschapsredacteur van Real Estate Magazine en is lid van de redactieraad van het tijdschrift Vitale Stad.

« Naar het overzicht

Terug naar boven