Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Frank Donkers


Frank Donkers

Functie:
Managing Director Benelux, Kingspan Geïsoleerde Panelen

Organisatie:
Kingspan Geïsoleerde Panelen

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

 

Frank Donkers is sinds 2005 Managing Director Benelux van Kingspan Geïsoleerde Panelen. Ingegeven door voorbeelden vanuit de UK en Ierland, werd in 2005 de deur opengezet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het verschaffen van transparantie omtrent Corporate Social Responsibility.

Kingspan Geïsoleerde Panelen is in de Benelux verantwoordelijk voor de marktontwikkeling van geïsoleerde paneelsystemen en constructieve staalsystemen ten behoeve van gevels, daken en vloeren. Metalen sandwichpanelen en constructieve staalsystemen worden op grote schaal toegepast in nagenoeg alle segmenten van de bouwsector. Kingspan streeft het hoogste ambitieniveau na met betrekking tot de strategische pijlers: innovatie, duurzaamheid en brandveiligheid.

Maatschappelijke component
Niettegenstaande het feit dat de commerciële activiteiten van Kingspan 'duurzaam' van karakter moeten zijn, draagt de maatschappelijke component steeds vaker en zwaarder bij aan de type projecten waarin Kingspan wordt betrokken. 

Enkele voorbeelden:

  • asbestsanering in combinatie met toepassing hernieuwbare energiebronnen;
  • rigoureuze vloerrenovatie rijtjeswoningen als gevolg van astmatische klachten;
  • meervoudig ruimtegebruik door bijvoorbeeld optoppen van gebouwen;
  • herontwikkeling van leegstaande kantoren en bedrijfsgebouwen;
  • implementatie van adaptieve gebouwen die toekomstbestendig zijn.

Donkers is persoonlijk betrokken bij actuele ontwikkelingen en trends en neemt zitting in diverse platforms en organisaties zoals Dutch Green Building Council, Renovate Europe, Nederlands Verbond Toelevering Bouw, Bouwen met Staal, TC Building Holland, Brandveilig Bouwen Nederland, Expertisegroep Integrale Brandveiligheid en de VMRG.

Duurzaamheidspaviljoen
Donkers is de intellectueel stichter van het Duurzaamheidspaviljoen. Het Duurzaamheidspaviljoen is een initiatief dat het delen van kennis bevordert met betrekking tot duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Op dit paviljoen laten de koplopers uit de industrie zien hoe reeds kan worden ingespeeld op 'toekomstbestendig bouwen'.  Het Duurzaamheidspaviljoen is te bezoeken bij ICDuBo te Rotterdam.

« Naar het overzicht

Terug naar boven