Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Claudia Bouwens


Claudia Bouwens

Functie:
Programmaleider Lente-akkoord

Organisatie:
NEPROM

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Claudia Bouwens (1965) is sinds 2008 in dienst bij NEPROM en namens NEPROM, NVB, Aedes en Bouwend Nederland programmaleider kennisoverdracht en stimulering binnen het Lente-akkoord.

Van 2018 tot 2015 was de doelstelling van het Lente-akkoord: de nieuwbouw in 2015 50% energiezuiniger maken dan in 2007. Die aanscherping van de EPC is per 2015 zonder veel problemen gerealiseerd door de kennis en ervaring van voorlopers voor de hele sector toegankelijk en toepasbaar te maken. Claudia heeft de opleverkwaliteit van energiemaatregelen op de agenda gezet, samen met voorvechters Harry Nieman, Jaap Neeleman en Willem Koppen. In handzame brochures laat ze de ervaringen met diverse technieken beschrijven. Tientallen praktijkprofessionals werken hier aan mee.

Sinds 2015 werkt zij met dezelfde vier brancheverenigingen aan het voortgezette Lente-akkoord ZEN,  ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend. ZEN zoekt een positieve insteek en wil uitgaan van de bewoner. Kunnen we woonplezier en comfort verhogen en tegelijk de energierekening verlagen? Dat is de hamvraag voor het ZEN bedrijvenplatform dat in 2015 is opgezet. De deelnemende bedrijven starten vóór 2018 met de bouw van een ZEN-project.

Als dochter van een aannemer kreeg Claudia de bouwwereld met de paplepel ingegoten. De studie Bouwkunde aan de TU Delft was voor haar een logische stap. Ze studeerde in 1990 met eervolle vermelding af op een milieubewust binnenstedelijk ontwerp voor winkels en woningen. Na enkele jaren als ontwerper voor milieubewuste architectenbureaus in Nederland en Oostenrijk, werkte ze 6 jaar als adviseur bij het milieukundig adviesbureau BOOM.

Vervolgens werkte ze 8 jaar bij de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) als programmabegeleider voor de VROM-programma's StIR (Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik) en IPSV (Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing). Ook was ze gastdocent aan de TU Delft en redactielid van het tijdschrift Duurzaam Bouwen.
Claudia initieerde en redigeerde verschillende publicaties over energiezuinig bouwen, gezond bouwen, duurzame stedenbouw, intensief ruimtegebruik en stedelijke vernieuwing, met als gemeenschappelijke factor: het leren van voorbeeldprojecten en ervaringen uit de praktijk. De belangrijkste opgave voor Claudia blijft: hoe zorg je ervoor dat nieuwe kennis op grote schaal in de praktijk wordt toegepast?

Meer informatie: - NEPROM dossier Duurzaamheid - Lente-akkoord - Energievademecum, Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen (2015)  - KopStaart aanpak: voor een gezonde kwaliteitsslag in de energiezuinige nieuwbouw van woningen - Brochure Mechanische Ventilatie in woningen (2015) - Brochure Balansventilatie met wtw in de woningbouw (2014) - Brochure Bouwen aan een goede schil, met aandacht voor comfort en binnenmilieu (update 2015)

« Naar het overzicht

Terug naar boven