Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Arno Kleine Staarman


Arno Kleine Staarman

Functie:
Adviseur

Organisatie:
Aranto

Publicaties op duurzaamgebouwd.nl

Bekijk alle publicaties op duurzaamgebouwd.nl »

Arno Kleine Staarman is vanaf 1998 tot eind 2010 werkzaam geweest bij een landelijk adviesbureau als juridisch specialist, beleidsmedewerker en projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen bij circa 20 gemeenten. Vanaf 2010 heeft hij met Aranto voor publieke en private partijen ruimtelijke projecten vervuld.

Aranto geeft gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkelingen, (bouw)plannen en leegstaand vastgoed naar eigen wens te realiseren en te ontwikkelen! Dit doet zij door bij complexe juridische procedures, ruimtelijke visies en bestemmingsplannen slim gebruik te maken van uitgebreide kennis van het omgevingsrecht.

Voor Aranto is een gebiedsontwikkeling geslaagd als de toekomstige gebruikers de toegevoegde waarde ervaren, de ontwikkeling financieel-economisch haalbaar is uitgevoerd en nieuwe gebruikers zich aangetrokken voelen. Een duurzame en onderscheidende (omgevings)visie is hierbij cruciaal. Aranto is resultaatgericht en gedreven om gebruikers, eigenaren en gemeenten te verbinden, te begeleiden en daar waar nodig te leiden. Met als voordelen: het probleem helder, de snelste realisatie van het (bouw)plan en rentewinst.

« Naar het overzicht

Terug naar boven