Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Disclaimer


Voor alle duidelijkheid wijst Duurzaam Gebouwd Connect ten aanzien van de website www.duurzaamgebouwdconnect.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Duurzaam Gebouwd Connect. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Duurzaam Gebouwd.

De op deze website getoonde informatie wordt door Duurzaam Gebouwd Connect met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Duurzaam Gebouwd Connect behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Duurzaam Gebouwd Connect alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Duurzaam Gebouwd Connect niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Duurzaam Gebouwd Connect. Deze websites welke geen eigendom zijn van Duurzaam Gebouwd Connect, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Duurzaam Gebouwd Connect. Hoewel Duurzaam Gebouwd Connect uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Duurzaam Gebouwd worden onderhouden wordt afgewezen.

Duurzaam Gebouwd Connect sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.


Logo DencoHappel Nederland B.V.
Logo PLEKVoor
Logo VOBN
Logo Desko kantoormeubilair
Logo Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V.
Logo Schöck Nederland b.v.
Logo Heijmans
Logo Kontek
Logo Unipro
Logo Van Lien Noodverlichting
Logo De RuwBouw Groep
Logo Radiair
Logo Veris Bouwmaterialengroep BV
Logo Eneco Zakelijk BV
Logo vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
Logo MAT25
Logo FINDER RELAIS - NEDERLAND B.V.
Logo Isovision B.V.
Logo Merosch BV
Logo Isover Saint Gobain
Logo Nijburg Industry Group
Logo Icopal BV
Logo FAKRO Nederland
Logo Van der Heijden bouw en ontwikkeling
Logo Platform Duurzame Huisvesting
Logo Vandersanden Group
Logo Mapei Nederland B.V.
Logo Brink Climate Systems
Logo Roodenburg Installatie Bedrijf b.v.
Logo KNX Nederland
Terug naar boven