Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Stichting de Levende Stad


Bouwen om waarde te creëren voor mensen en voorzien in hun behoefte. Inspelen op veranderingen in de toekomst, waarin de leefomgeving kan meegroeien met de ontwikkeling van de mensen. Werken aan een gezonde stad, die flexibel genoeg is om bij veranderingen in bijvoorbeeld klimaat of leefstijl mee te kunnen evolueren. Dat is de nieuwe opgave voor het ruimtelijk vakgebied en de bouw. Dat is werken aan een Levende Stad.

Lees verder..

De theorie over de Levende Stad is beschreven in het boek ‘Levende stad, stad om in te leven – cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk’. De heldere filosofische basis brengt samenhang in de afzonderlijke maatregelen voor een duurzamer leefomgeving. Met de Levende Stad kan iedere ruimtelijke visie, plan of project toekomstgericht en dus duurzaam worden.

Stichting de Levende Stad is een ideologische stichting met als doel het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over de Levende Stad en het toepassen van die kennis bij visies en plannen in de praktijk. De stichting wil zo een actieve rol vervullen in het bevorderen van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied.

De Levende Stad creëren mensen met elkaar. Dit zijn particulieren en professionals, al of niet commerciële bedrijven, verenigingen en instituten zoals overheden en onderzoeksinstellingen.

De stichting de Levende Stad organiseert verder onder meer lezingen, workshops, netwerkbijeenkomsten en excursies.

Meer informatie
Elma van Beek, de Levende Stad en bestuurslid van de BNSP
06-48338055
info@delevendestad.nl
www.delevendestad.nl

« Naar het overzicht

Terug naar boven