Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

NLingenieurs


NLingenieurs is de Nederlandse branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus. NLingenieurs werd in 1917 opgericht onder de naam ONRI. Sinds 2009 is ONRI verder gegaan onder de naam NLingenieurs.

  • Postbus 30442
  • 2500 GK Den Haag
  • 070 - 31 41 868

De leden van NLingenieurs zijn private bedrijven die ingenieursdiensten leveren, opereren op basis van vrije concurrentie en voldoen aan de kwaliteitseisen van de vereniging.

Deze leden, variërend van kleine bureaus tot wereldwijd opererende ondernemingen, hebben een reputatie van kwalitatief hoogwaardig advies en objectieve advisering. Dat vormt een uitstekend houvast voor opdrachtgevers die op zoek zijn naar een bureau met degelijke en specifieke vakkennis.

NLingenieurs zet zich in voor het bevorderen van onderscheidend ondernemen in de branche: een competitieve markt met vrije concurrentie, waarbij kwaliteit leidend is in de keuze voor een bureau.

Activiteiten van NLingenieurs zijn o.a.:
- Overleg met wet- en opdrachtgevers.
- Meningsvorming en –uiting.
- Het verschaffen van inzichten in de branche.
- Het ontwikkelen en verspreiden van passende leveringsvoorwaarden.
- Informatievoorziening / loketfunctie.
- Bijdragen aan kennisontwikkeling.
- Het faciliteren van kennisuitwisseling binnen de branche en de keten.
- Ondersteuning van ondernemerschap.
- Bemiddeling bij klachten.

Informatie over de belangrijkste standpunten van NLingenieurs vindt u op www.NLingenieurs.nl/lobbyagenda

« Naar het overzicht

Terug naar boven