Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Nibe


Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie onderzoekt, adviseert en ontwerpt op het driehoeksvlak van milieu, gezondheid en bouwen/beheren. NIBE wil nationaal en internationaal koploper zijn in techniek, wetenschap en haalbaarheid inzake milieubewust en gezond bouwen.

  • Postbus 229
  • 1400 AE Bussum

De belangrijkste missie van het NIBE is het leveren van een bijdrage aan een vreedzame, gezonde, veilige, duurzame en ethische samenleving, waarin gelijke rechten gelden voor al wat leeft.Het NIBE ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als de kern van haar bestaan. Dit maakt triple P (People, Planet, Profit) tot uitgangspunt voor al haar handelen.

Het NIBE koppelt idealisme aan ondernemerschap en daarmee sociale en ecologische betrokkenheid aan de voorwaarde van economisch rendement.Het nastreven van deze missie gebeurt door middel van het ontwikkelen van producten en diensten, het geven van lezingen en het schrijven van boeken en artikelen.

« Naar het overzicht

Terug naar boven