Duurzaam Gebouwd Connect - Het integrale platform

Nederlandse Licht Associatie (NLA)


Vereniging van ondernemers in de professionele verlichtingssector.

  • Postbus 190
  • 2700 AD Zoetermeer

Missie
De NLA behartigt de economische, technische en juridische belangen van haar leden, creëert standpunten in dialoog met haar leden en faciliteert deze op bestuurlijk niveau. Tevens organiseert zij activiteiten en evenementen die het gemeenschappelijke belang van haar leden dienen. Zij stelt kennis over de markt, de branche en trends in de technologie beschikbaar aan de leden en andere geïnteresseerden.

Ambitie
De NLA wil uitgroeien tot een aansprekende organisatie voor alle (markt) partijen in de keten, andere koepelorganisaties en overheden. Deze ambitie wordt vooral gerealiseerd door nauwere samenwerking tussen de lidbedrijven maar ook door samenwerking met aanpalende branches of gebruikersplatforms.

De NLA streeft ernaar om het centrale aanspreekpunt te worden voor alle vraagstukken aangaande (technische) ontwikkelingen, trends, regelgeving, normalisatie, keurmerk en certificering.

De NLA biedt als onafhankelijke brancheorganisatie een grote toegevoegde waarde voor lidbedrijven die zich professioneel manifesteren als producent of leverancier van verlichtingarmaturen, lichtbronnen en voorschakelapparatuur.

Visie
In de snel ontwikkelende markt van armaturen, lichtbronnen en voorschakelapparatuur is een toenemende behoefte aan informatie over uiteenlopende onderwerpen, zowel aan de leverancierszijde als bij de afnemers/gebruikers.

Door de snel ontwikkelende technologie is informatie over nieuwe producten, lichtoplossingen en aanpassing van bestaande installaties bij ontwerpers, installateurs, overheden en eindgebruikers in toenemende mate nodig. BETER LICHT en ENERGIEBESPARING.

« Naar het overzicht

Terug naar boven